Belangenbehartiging ouderen door de ouderenbonden

Senioren en belangenbehartiging

Onze samenleving is aan het vergrijzen. Ouderen maken een steeds groter deel uit van de bevolking. De levensverwachting neemt toe en men blijft langer vitaal. Het beroepsleven is afgesloten en de kinderen zijn zelfstandig. De kans bestaat dat men minder deelneemt aan het maatschappelijke leven, minder op de hoogte is van allerlei veranderingen die van belang zijn voor senioren, en dat je geen invloed hebt op die veranderingen. Gelukkig zijn er in ons land organisaties waar ouderen zich inzetten voor het behartigen van de belangen van hun leeftijdsgroep.

Lidmaatschap

Door lid te worden van een ouderenbond krijgt u niet alleen gericht informatie die voor u van belang is, maar kunt u ook gebruik maken van kortingen op collectieve verzekeringen en op uw energie nota. Bovendien kunt u andere mensen leren kennen die u anders niet zou ontmoeten. Het lidmaatschap van KBO/PCOB en Senioren Wageningen bedraagt per jaar ongeveer € 25,- p.p. Bij ANBO betaald u € 40,- p.p. per jaar. Als u gebruik maakt van de kortingen is uw lidmaatschap snel verdiend.

Wilt u lid worden?

Dan kunt u zich aanmelden bij de volgende adressen:

Algemene Vereniging Senioren Wageningen 
Ledenadministratie Dhr. N. Schuurs
De Arc 159 6702 EC Wageningen
0317-415083 of e-mail  Lnschuurs@hotmail.com

KBO- PCOB

Secretaris Mevr. Tiny Albers
Nudestraat 1, 6701 CC Wageningen
Tel. (0317) 41 48 86 of e-mail hjmalbers@outlook.com

 

ANBO
ANBO Ledenservice
Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden
0348-466688 of e-mail info@anbo.nl

Ouderenbonden

In Wageningen werken de lokale afdelingen van de ouderenbonden samen in het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CSWO). CSWO onderhoudt contacten met de gemeente en met organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg. De aandachtsvelden zijn onder andere huisvesting, gezondheid, mobiliteit en veiligheid voor senioren. Daarnaast is er ondersteuning bij het invullen van belastingaangifte voor leden van de ouderenbonden (zie inlegvel financiële regelingen) en worden de senioren regelmatig uitgenodigd bij thema-,  voorlichtings- en gezelligheidsbijeenkomsten.

Meer informatie en contactgegevens CSWO

Secretaris dhr. Jan Mars
Geertjesweg 102, 6706 EE Wageningen
Tel. (0317) 42 29 93 of e-mail secretaris@cswo.org

 

 

Zoeken