Belangenbehartiging

Onze samenleving is aan het vergrijzen. Ouderen maken een steeds groter deel uit van de bevolking. De levensverwachting neemt toe en men blijft langer vitaal. Het beroepsleven is afgesloten en de kinderen zijn zelfstandig. De kans bestaat dat u minder deelneemt aan het maatschappelijke leven, minder op de hoogte bent van allerlei veranderingen die van belang zijn voor senioren, en dat u geen invloed hebt op die veranderingen. Gelukkig zijn er in ons land organisaties waar ouderen zich inzetten voor het behartigen van de belangen van hun leeftijdsgroep.

Platform Wageningse Ouderen

In Wageningen werken de lokale afdelingen van de ouderenbonden samen in het Platform-Wageningse-Ouderen (nu nog CSWO geheten). Dit Platform onderhoudt contacten met de gemeente en met organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg. De aandachtsvelden zijn onder andere huisvesting, gezondheid, mobiliteit en veiligheid voor senioren. Daarnaast is er ondersteuning bij het invullen van de belastingaangifte voor leden van de ouderenbonden en organiseert het Platform de maandelijkse 50+ BIOS, de dag van de ouderen en een jaarlijkse rijvaardigheidsopfriscursus voor automobilisten.

Ouderenbonden

De twee ouderenbonden met elk een eigen afdeling in Wageningen zijn: de Algemene Senioren Vereniging Wageningen (kortweg Senioren Wageningen) en de Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren in Wageningen (afgekort KBO Wageningen). De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) heeft geen actieve afdeling in Wageningen maar heeft met de KBO de plaatselijke activiteiten gebundeld door het landelijk samengaan van beide organisaties. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) opereert centraal vanuit het verenigingsbureau in Woerden.

Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van KBO/PCOB en Senioren Wageningen bedraagt per jaar ongeveer € 25,- p.p.
  • Bij de ANBO betaald u € 40,- p.p. per jaar. Als u gebruik maakt van de kortingen is uw lidmaatschap snel terugverdiend.

Wilt u lid worden?

Dan kunt u zich aanmelden bij de volgende adressen:

Contactgegegevens CSWO (na 1 maart Platform Ouderen Wageningen
Secretaris; Jan Mars
Telefoon; 0317-422993
Email: secretaris@cswo.org
Website: www.cswo.org

Algemene Vereniging Senioren Wageningen 
Ledenadministratie Dhr. N. Schuurs
De Arc 159 6702 EC Wageningen
0317-415083 of e-mail  Lnschuurs@hotmail.com

KBO- PCOB
Secretaris Mevr. T. Albers
Nudestraat 1, 6701 CC Wageningen
Tel. (0317) 41 48 86 of e-mail hjmalbers@outlook.com

ANBO
ANBO Ledenservice
Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden
0348-466688 of e-mail info@anbo.nl

 

 

 

Zoeken