Hulp bij belastingaangifte senioren

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte. De ouderenbonden hebben vrijwilligers die hierbij helpen. Zij zijn hier voor opgeleid om dit op een zorgvuldige en verantwoorde manier te doen. Zij worden ook geschoold in de veranderingen in de belastingregelgeving. Bestaande klanten worden door de invulhulp van het afgelopen jaar gebeld voor een afspraak.

Voorwaarden

  • U dient lid te zijn van één van de ouderenbonden, of u wilt lid worden
  • Het maximale bruto inkomen bedraagt niet meer dan ca €35000 per jaar voor een alleenstaande en bij een echtpaar €50.000
  • Vanaf 55 jaar
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte en tekent hier ook voor
  • Als vergoeding voor de gemaakte onkosten wordt €12,00 euro per aangifte in rekening gebracht

Werkwijze

  • De invulhulp maakt een afspraak met u en vult de aangifte bij u thuis in
  • De invulhulp stuurt de aangifte naar de belastingdienst
  • U krijgt een afschrift thuisgestuurd
  • Aansluitend op het invullen van de aangifte wordt zo nodig de huur en zorgtoeslag op juistheid beoordeeld. Zo nodig verzorgen de invulhulpen ook aanvragen en wijzigingen van deze toeslagen

Aanmelden

  • Aanmelden hiervoor kan bij de heer J. Drent telefoon 0317-414893 of per e-mail j.drent@planet.nl. Bent u geen lid van de ouderenbond? Of bent u nog jong en heeft u ook hulp nodig bij het invullen? Sociale Raadslieden helpt ook bij het invullen van de aangifte