Collectieve verzekering

Deze regeling is voor inwoners van Wageningen met een laag inkomen. De gemeente heeft een collectief aanvullend verzekeringpakket voor ziektekosten afgesloten met Menzis Zorgverzekering. In dit pakket zijn enkele extra vergoedingen opgenomen op het gebied van bijvoorbeeld gehoortoestellen, brillen en contactlenzen. Met dit pakket bent u dus extra uitgebreid verzekerd voor ziektekosten. Daarnaast ontvangt u korting op de verzekeringspremie. U ontvangt de korting automatisch via de Menzis Zorgverzekering. Heeft u al een zorgverkering via de Menzis dan kunt u het gehele jaar door overstappen op de collectieve verzekering.

 Voorwaarden

  • Uw inkomen ligt op of rond het sociaal minimum? ( Met ingang van 1 januari wordt de inkomensgrens 130 % van het sociaal minimum)
  • Uw vermogen zit onder de vermogensgrens
  • U bent aanvullend verzekerd inclusief tandheelkunde bij Menzis Zorgverzekering.
  • U kunt bij de balie van het Startpunt een aanvraagformulier afhalen. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, kan de Inkomensbrigade u hierbij helpen. U kunt de CAZ ook digitaal aanvragen.

Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenpremie

Wanneer u een laag inkomen heeft en aanvullend verzekerd bent bij Menzis Zorgverzekering of een andere verzekeraar, kan de gemeente u financieel ondersteunen bij de kosten van deze premie. Wanneer u verzekerd bent bij Menzis Zorgverzekering dan wordt de vergoeding meteen verrekend. Wanneer u bij een andere verzekeraar verzekerd bent,ontvangt u een maandelijkse tegemoetkoming. Dit bedrag wordt per jaar in één keer uitbetaald. Wilt u de precieze hoogte van de tegemoetkoming voor dit jaar weten, dan kunt u dit navragen bij het Startpunt.

 Voorwaarden

  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 110% van het grensbedrag ( Met ingang van 1 januari wordt de inkomensgrens 130 % van het sociaal minimum)
  • Uw vermogen zit onder de vermogensgrens
  • U bent aanvullend verzekerd inclusief tandheelkunde.

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

U kunt bij de balie van het Startpunt een aanvraagformulier afhalen. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, kan de Inkomensbrigade u hierbij helpen. U kunt de tegemoetkoming ook digitaal aanvragen.

 

Zoeken