Workshop Grip op geld

In het najaar wordt er door het Nibud op twee momenten de workshop; 'Grip op geld' gegeven. Tijdens deze workshop leert u hoe u meer grip krijgt op uw geldzaken. Als u weer grip heeft op uw bankzaken dan betekent dat minder financiële zorgen. Er wordt tijdens deze workshop onder andere stil gestaan bij:

  • de 4 stappen ''Grip op geld methode'',
  • waar blijft het geld,
  • Hoe kunt u geld besparen en sparen.

Door wie

De workshop wordt gegeven door een medewerker van het Nibud. De organisatie van de workshop is in handen van Welsaam. Dit is het samenwerkingverband voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van ontmoeten ondersteunen en meedoen in de Wageningse samenleving.

Waar en wanneer

  • Maandag 24 september van 10.00-11.30 uur en op donderdag 4 oktober van 19.30-21.00 uur
  • De inhoud van de workshop is op beide data hetzelfde
  • De workshop vindt plaats in Buurtse Bocht, Buurtseweg 3 in Wageningen

Overige informatie

  • De workshop is gratis
  • Deelnemers aan de workshop ontvangen een gratis bon voor een Nibud agenda
  • Wij vinden het fijn als u zich van tevoren aanmeldt.
  • Aanmelden kan kan via het Startpunt telefoon 0317-410160 of e-mail naar startpunt@wageningen.nl

Zoeken