Handen ineen in Wageningen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Op 19 november organiseren het Startpunt, de gemeente, Welsaam en Vrijwilligers Centrum Wageningen een bijeenkomst over kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor de tweede keer wordt er zo een grootschalige bijeenkomst gehouden voor partijen in Wageningen die maatschappelijk actief zijn op dit gebied.  Wethouder Lara de Brito opent de bijeenkomst. Zij geeft het belang aan: “Een mishandeld kind of oudere heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Daarom is het zo belangrijk dat professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Wageningen weten wat ze moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.”

Inhoud workshop
Het is deze week de week tegen kindermishandeling. Wethouder de Brito: “Ik vind het belangrijk dat we blijvend aandacht besteden aan dit onderwerp, zodat we ons hier samen verantwoordelijk voor voelen en durven in te grijpen wanneer dat moet. Ook als het gaat om het hebben van een niet-pluis gevoel in een vroegtijdig stadium”. In workshops komt aan bod hoe je het beste om kan gaan met vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast worden ervaringen uitgewisseld om van elkaar te leren. Ook wordt er stilgestaan bij de verschillende stappen die je kunt nemen om te bepalen welke hulp je moet inzetten en of je een melding moet doen bij Veilig Thuis. Er zijn ongeveer tachtig deelnemers vanuit onder andere Startpunt, onderwijs, kinderopvang, welzijn en vrijwilligersorganisaties.

Verbeterde meldcode huiselijk geweld
Per 1 januari jl. is de wetgeving aangepast. Bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid zijn professionals nu verplicht dit te melden bij Veilig Thuis. Voorheen werden te veel signalen niet doorgegeven. Om ze hierbij te helpen is er nu een afwegingskader dat zij kunnen gebruiken. 

Veilig Thuis
Veilig Thuis Gelderland Midden is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor Wageningen. Hier kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is te bereiken via telefoon 0800-2000 (gratis). Veilig Thuis is altijd bereikbaar (24 uur per dag, 7 dagen in de week). Meer informatie is te vinden op www.vooreenveiligthuis.nl.

Startpunt
U kunt ook terecht bij het Startpunt, Rooseveltweg 408a (Gebouw 't Palet). Dit is de centrale plek in Wageningen waar jong en oud terecht kan met vragen over zorg en ondersteuning maar ook als u zich zorgen maakt om iemand uit uw omgeving. Het Startpunt is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00-13.00 uur. Er kan dan zonder afspraak binnen gelopen worden. Het Startpunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00.16.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00 uur via het nummer  0317-410160.

Landelijke cijfers
Jaarlijks zijn ongeveer 200.000 mensen het slachtoffer van huiselijk geweld; 119.000 kinderen hebben te maken met mishandeling of verwaarlozing. Dat zijn cijfers die vragen om grote alertheid en om professionals die weten hoe te handelen als zij zich zorgen maken om kinderen, gezinnen of ouderen.