Van welke regelingen wordt er in uw wijk gebruik gemaakt?

U kunt via de nieuwe online Monitor Sociaal Domein (zelf op wijkniveau) achtergrondinformatie en gebruiksinformatie vinden over de participatie- en armoederegelingen. De informatie wordt aangeboden in tabellen, grafieken en plattegronden. Hierbij is uiteraard de privacy van inwoners en organisaties gegarandeerd. Bekijk de online monitor.

Voorkomen van problemen

Voor gemeente en professionals is het dankzij deze Monitor mogelijk om regie te voeren en gerichter in te zetten op het voorkomen van problemen. De gemeente Wageningen loopt met deze online Monitor voorop met het publiceren van deze informatie.

Nieuwe taken gemeente

Sinds 2015 hebben gemeenten er nieuwe taken bij gekregen in het sociale domein. Belangrijk werk waar veel mensen bij betrokken zijn en waar veel geld in omgaat. De gemeente Wageningen vindt het belangrijk om open en transparant te zijn over de zorg die geboden wordt en over de participatie- en armoederegelingen.

Zoeken