Zet uw vrijwilligersorganisatie in het zonnetje

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. De landelijke organisatie Movisie wil lokale vrijwilligersorganisaties in het zonnetje zetten. Zij reiken hiervoor de 'Meer dan handen vrijwilligersprijzen' uit. De prijs bestaat o.a. uit een geldbedrag van € 5.000,- (juryprijs) of € 2000,- (publieksprijs).

Movisie kijkt onder andere of het project/de organisatie:

  • Verbindt: met inwoners van de stad, met andere organisaties, met de eigen vrijwilligers
  • Verrast: grensverleggend / vernieuwend is
  • Waardering uit voor eigen vrijwilligers
  • Bijdraagt aan een zorgzame samenleving
  • Duurzaam is
  • Tot slot kijkt men ook of de organisatie hart heeft voor vrijwilligers

Aanmelding van lokale organisaties is alleen mogelijk via de gemeente. Omdat de gemeente Wageningen de lokale vrijwilligersorganisaties erg waardeert werken wij graag aan het initiatief van Movisie mee en dragen wij 3 organisaties voor.

Aanmelding

  • Wilt u uw organisatie aanmelden? Vul dan bijgaand formulier in en stuur dit voor 20 november 2018 naar de Gemeente Wageningen, ter attentie van wanda.broenink@wageningen.nl
  • Als zich meer dan 3 organisaties aanmelden dan maakt de gemeente op basis van bovenstaande landelijke criteria een keuze.

Zoeken