Samen Wageningen gaat in uitvoering

Op 14 november hebben 14 partijen onder de vlag van het samenwerkingsverband  ‘Welsaam’ vier contracten met de gemeente ondertekend voor de vier categorieën van de aanbestedingen binnen Samen Wageningen. De gemeente heeft in 2016 samen met de stad het beleidskader Samen Wageningen ontwikkeld. Dit gaat over gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding. Het staat voor een betrokken samenleving waarin je jezelf kunt zijn. Waarin we zorg en aandacht hebben voor elkaar in de straat, buurt of stad. En waarin we problemen zoveel mogelijk voorkomen door aandacht voor elkaar, vertrouwen en nabijheid.

De uitvoering van Samen Wageningen

Welsaam gaat een belangrijk deel van verzorgen van de uitvoering van het beleidskader Samen Wageningen, maar zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties en de inwoners van Wageningen om het gezamenlijk mogelijk te maken. Welsaam geeft per 1 januari 2018 uitvoering aan de preventieve hulp en ondersteuning binnen het beleid Samen Wageningen. Dit gaat over zorg, welzijn en participatie voor inwoners van Wageningen. De afgelopen maanden hebben veel organisaties en inwoners hard gewerkt om tot goede uitvoeringsplannen te komen.

Hulp en ondersteuning meer op elkaar afgestemd

Gemeenten hebben van het rijk veel minder geld gekregen voor uitvoering van sociaal beleid. De uitdaging van Samen Wageningen was om met dat sterk verminderde budget toch een stevige basis van preventieve hulp en ondersteuning te houden. De partijen binnen Welsaam hebben hier samen goede plannen voor gemaakt. De kracht van die samenwerking is dat hulp en ondersteuning straks meer op elkaar worden afgestemd, ook met partijen buiten Welsaam. Zo worden inwoners nog beter geholpen. Ook gaan de partijen gebruik maken van elkaars locaties. Dan kunnen activiteiten daar worden georganiseerd, waar de mensen wonen die er gebruik van willen maken. Ook zijn er ideeën om buurtpunten in te richten, waar jong en oud binnen kan lopen. Zo kunnen inwoners elkaar meer ontmoeten, gewoon voor een kop koffie of omdat ze een leuk initiatief willen uitwerken met anderen.

Omzien naar elkaar

Gemeenten hebben van het rijk de opdracht gekregen om zorg en welzijn beter te organiseren, dichtbij de inwoners. Dit doet een beroep op gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties om meer samen te werken en te zoeken naar creatieve oplossingen. We willen meer omzien naar elkaar, meer samen doen en er voor elkaar zijn. Het samenwerkingsverband Welsaam heeft met die gedachten de plannen geschreven voor Wageningen.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de plannen van Welsaam of wilt u zelf wat betekenen voor Samen Wageningen, loop dan binnen bij een van de Huizen van de Wijk, THUIS Wageningen, het Odensehuis of Markt 17.

Zoeken