Op internet mag alles!?

Mensen uitsluiten, pesten of kwetsen komt vaak voor op social media. Mensen zien dit als vrijheid van meningsuiting, wat in Nederland een recht is. Maar sommige mensen gaan online te ver in het verkondigen van hun mening waardoor uitingen strafbaar kunnen zijn. Ergert u zich aan uitspraken die mensen op internet zetten of voelt u zich online gediscrimineerd of gepest? U kunt hier iets aan doen. Stuur een screenshot of weblink naar Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). Uitspraken op social media of websites die kwetsend zijn voor bepaalde doelgroepen kunnen worden verwijderd.

U kunt het Meldpunt bereiken via www.discriminatiemelden.nl of tel. 026-37 72 333.

 

De naam meldpunt discriminatie advies en bemiddeling

 

 

Zoeken