Onderzoek naar gezondheid en welzijn

In september 2016 is de Gezondheidsmonitor gestart. Dat is een landelijk onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van Nederlanders van 19 jaar en ouder. Ook u kunt een uitnodiging krijgen. GGD Gelderland-Midden voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeenten. De vragen gaan bijvoorbeeld over alcoholgebruik en bewegen, maar ook over uw woonomgeving. Omdat ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het onderzoek zijn betrokken, is het mogelijk om lokale cijfers met landelijke gegevens te vergelijken.

De gemeente en de GGD gebruiken de uitkomsten om de gezondheid binnen gemeente Wageningen te verbeteren. Het is daarom erg belangrijk dat u de vragenlijst invult.

De computer selecteert wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek; dat is dus een kwestie van toeval. Natuurlijk worden uw gegevens beschermd en alleen voor het onderzoek gebruikt. Het invullen van de vragenlijst kan schriftelijk en digitaal. Meer informatie over de Gezondheidsmonitor vindt u op de website  van GGD Gelderland-Midden

Zoeken