Muzikale theatervoorstelling voor jonge mantelzorgers

De Theatergroep Bint de dynamische voorstelling ‘What if…’What if…’ laat zien hoe het kan zijn als je op jonge leeftijd al voor een chronisch ziek familielid zorgt.  De voorstelling maakt jongeren, ouders, docenten en professionals bewust van dilemma’s en zorgen waar jonge mantelzorgers mee te maken krijgen. Wat als jij je moeder eten geeft, in plaats van andersom? Wat als jij na school niet af kunt spreken met leeftijdsgenoten omdat je voor je zieke broertje moet zorgen? Wat dan? ‘What if…’ maakt voelbaar wat de impact van het zijn van een jonge mantelzorger kan zijn.
De voorstelling is geschikt voor jongeren vanaf 12. Na afloop van de voorstelling wisselt het publiek met elkaar in kleine groepjes hun eigen ervaringen uit.

Over jonge mantelzorgers

Eén op de vier jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger.  Mezzo hanteert een brede definitie voor jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen die samen wonen met een ziek gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook een ander gezinslid, zoals opa of oma. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar. Kinderen en jongeren die opgroeien met zorg zijn in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten eerder zelfstandig en leren al vroeg praktische vaardigheden. Toch overheersen de negatieve gevolgen op korte en langere termijn: ze hebben meer opgroei- en opvoedproblemen, meer lichamelijke en emotionele klachten en ze doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg.

Door wie?

De voorstelling wordt georganiseerd door Indigo en Solidez en is gemaakt op basis van ervaringsverhalen van (jonge) mantelzorgers.

Wanneer

Maandag 15 januari om 15.30 uur

Waar

Stadsatelier Ons Huis Harnjesweg 84 Wageningen

Aanmelding

  • Aanmelding kan via info@indigogelderland.nl  of via (026) 312 44 83.
  • De voorstelling is gratis voor jongeren en mensen met een minimuminkomen. Oveige bezoekers betalen 5 euro.


 

 


 

 

Zoeken