Gemeente kiest voor uitbreiding ondersteuning mantelzorgers

Het Startpunt heeft in samenwerking met Mantelzorg Wageningen een nieuw project gestart waarbij mantelzorgers die niet om hulp vragen worden uitgenodigd voor een gesprek. Wethouder Lara de Brito: “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving en onze stad. Mensen die zelf mantelzorger zijn of zijn geweest weten hoe veel dat van je kan vragen. Mijn waardering voor het werk wat ze doen is heel groot, we proberen te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, door veel eerder hulp te bieden. Daar ben ik heel blij mee”.

Waarom dit project?

Van mantelzorgers is bekend dat zij pas hulp vragen als ze al overbelast zijn. De gemeente vindt ondersteuning en waardering van mantelzorgers belangrijk en kent de Wageningse mantelzorgers graag persoonlijk.

Wat houdt het in?

In 2018 krijgen de mantelzorgers een uitnodiging voor een gesprek, nog voordat ze aangeven overbelast te zijn. Tijdens dit gesprek wordt het risico op overbelasting ingeschat. Zo nodig wordt ondersteuning geboden om overbelasting te voorkomen. Mantelzorg Wageningen heeft verheugd gereageerd op het besluit van het college om te investeren in preventieve activiteiten voor mantelzorgers. Daarnaast komt er € 7.000,- beschikbaar voor gezamenlijke waarderingsactiviteiten, zoals activiteiten op de Dag van de Mantelzorg.

Mantelzorgcompliment

Het college van burgemeester en wethouders stelt verder ook in 2018 een mantelzorgcompliment beschikbaar van € 100,- voor iedere mantelzorger. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Een formulier voor het aanvragen van het Mantelzorgcompliment is te krijgen bij het Startpunt of Mantelzorg Wageningen, Rooseveltweg 408 te Wageningen. 
 

Zoeken