Jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2016 ondergebracht bij VGGM

Per 1 januari 2016 wordt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor Wageningse kinderen bij één organisatie ondergebracht: de VGGM.

 

Kwaliteitsverbetering

Door de Jeugdgezondheidszorg bij één organisatie onder te brengen, komt er een doorlopende lijn in de zorg voor kinderen en gezinnen. De VGGM kan de ontwikkeling van kinderen en de situatie in het gezin door de verschillende levensfasen heen volgen. Zo kan het eventuele risico’s vroegtijdig signaleren. De regie en coördinatie liggen bij één organisatie en er is minder overdracht nodig. Er hoeft maar één vertegenwoordiger naar lokale zorgnetwerken. En andere organisaties, zoals de gemeente, hoeven maar met één organisatie afspraken te maken. De gemeente verwacht dat hiermee de kwaliteit van de zorg voor kinderen en jeugd nog verder verbetert. Waarschijnlijk kan op termijn ook financieel voordeel worden behaald.

 

Wat betekent dit voor u?

Tot 1 januari blijft Icare de zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar uitvoeren. De GGD Gelderland-Midden (VGGM) voert de zorg uit voor de kinderen en jongeren van 4 tot 19 jaar. De insteek is dat dezelfde medewerkers blijven. Dit betekent dat ouders en verzorgers dan ook na 1 januari gewoon terecht kunnen bij de vertrouwde consultatiebureaulocaties en veelal dezelfde jeugdartsen en –verpleegkundigen. Het verschil is dat deze medewerkers dan niet meer bij Icare werken, maar bij VGGM.

Zoeken