Had u in 2015 een persoongebonden budget?

Heeft u een persoonsgeboden budget en heeft u in 2015 extra kosten moeten maken door de late betaling door de SVB? Dan kunt u in aanmerking komen voor een compensatie. Het ministerie heeft hiervoor de ‘compensatieregeling trekkingsrecht PGB’ opgesteld. Er gelden wel voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking te komen. Via de website www.compensatieregelingpgb.nl kunt u nagaan of u voor de vergoeding in aanmerking komen. U kunt tot 1 juni 2017 de vergoeding aanvragen. Er is ook een klantcontactcentrum beschikbaar voor meer informatie via (070) 20 90 999.

Problemen met uitbetalen PGB

Aanleiding voor de compensatieregeling is de verandering van betaling van het PGB vanaf 2015.  U ontving als budgethouder niet langer geld op uw eigen rekening. Als gevolg van deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald. Door deze problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij u en uw zorgaanbieders. De kans is groot dat u ook extra kosten heeft gemaakt en daarvoor is dus compensatie mogelijk.

 

Zoeken