Gezocht vrijwilligers VoorleesExpress

De VoorleesExpress helpt ouders om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren, op hun eigen manier. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

 

Voorlezer VoorleesExpress

Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen tussen de 2 en de 8 jaar die opgroeien met een taalachterstand. Je leest twintig keer voor bij het gezin thuis, op een vaste avond en tijd. Als voorlezer laat je ouders en kinderen langzaam wennen aan interactief voorlezen, boekjes en verhalen en laat zien hoe leuk (voor)lezen is. Met het gezin kijk je hoe het voorlezen het beste past in hun thuissituatie en geef je de ouder(s) handvatten om het voorlezen zelf over te nemen op een manier die bij het gezin past. Je wordt daarbij begeleid door een coördinator en krijgt een training 'interactief voorlezen' van de Bibliotheek Wageningen. Ook bezoek je met het gezin de bibliotheek. De VoorleesExpress is zowel voor gezinnen als voorlezers een bijzondere en leerzame ervaring! Goede kennis van de Nederlandse taal is een voorwaarde.

 

Coördinator VoorleesExpress
Als coördinator ondersteun je 5 voorlezers en gezinnen bij het voorleestraject. Je bezoekt de gezinnen drie maal (de eerste keer, halverwege en de laatste keer) en zorgt voor een goede afstemming tussen gezin en voorlezer, waarbij de door het gezin geformuleerde doelen de leidraad vormen. Als coördinator ben je goed op de hoogte van wat er bij de gezinnen thuis gebeurt en houd je de verwachtingen en doelstellingen van voorlezers en gezinnen in het oog. Samen kijken jullie hoe het voorlezen bij de gezinssituatie past. Met de voorlezers houd je drie bijeenkomsten, waarbij je hen instrueert, ervaringen uit laat wisselen en ervoor zorgt dat de voorlezers werken zoals de bedoeling is. Je houdt de projectleider op de hoogte van hoe het voorlezen verloopt. Eigenlijk voer je een klein project van A tot Z uit, een leerzame en leuke ervaring!

 

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen via wageningen@voorleesexpress.nl

Zoeken