Gemeente Wageningen gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacy gevoelige informatie

Gemeente Wageningen wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen.
Daarom werken we vanaf 4 juni 2019 met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen. Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Wageningen voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van onze cliënten en relaties omgaan.

 

Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl

 

Municipality of Wageningen uses ZIVVER for the secure transmission of privacy-sensitive information

The municipality of Wageningen wants to exchange privacy-sensitive information securely. That is why we will be working with ZIVVER from 4 June 2019. It’s a solution for secure e-mail and file exchange. ZIVVER encrypts messages with sensitive content such as personal data, files or other information that you want to send safely. If you send a message via ZIVVER, it is guaranteed to be safe. This means that no one other than the sender and the recipient has access to the message. Not even hackers. In addition, ZIVVER uses smart technologies to prevent people from sending sensitive information to the wrong person. By choosing ZIVVER, Wageningen is choosing the best form of information security. In this way, you can be confident that we will treat the privacy of our clients and relations with care.

 

Read more about ZIVVER at www.zivver.nl.