Doe- praat groep voor kinderen van ouders met psychische problemen

Als je als vader of moeder psychische problemen hebt, is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak kun je dan wel wat ondersteuning gebruiken. Ook kinderen kunnen in deze situatie behoefte hebben aan een steuntje in de rug. Indigo en IrisZorg organiseren daarom vanaf 24 oktober een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, die een vader of moeder hebben met psychische problemen. Deze groep staat ook wel bekend als de KOPP/KVO-groep.

Geen therapie

Het gaat hier zeker niet om behandeling of therapie. Door deelname aan de groep willen we juist voorkómen dat er problemen ontstaan. Door te praten en te spelen met leeftijdgenoten krijgen de kinderen steun en vinden ze herkenning. Met elkaar wordt stil gestaan bij thema’s als gevoelens, steun vragen en omgaan met moeilijke situaties. Ook wordt er uitleg gegeven over psychische en verslavingsproblematiek. De ervaringen van de deelnemers aan de groep zijn positief. Zowel ouders als kinderen geven aan dat het praten met anderen en de psycho-educatie belangrijke vormen van ondersteuning zijn.

Praktische informatie

  • Datumde groep start op maandag 24 oktober
  • Tijd: van 15.30 tot 17.00 uur
  • Plaats: Palet, Rooseveltweg 408a in Wageningen.
  • Aantal bijeenkomsten: acht bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst

 Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indigo, telefoonnummer (026) 31 24 483. U kunt ook mailen naar info@indigogelderland.nl of kijk op www.indigo.nl voor meer informatie.

Zoeken