Betere ondersteuning voor jonge ouders door meer samenwerking

Kansrijke Start voor Wageningse kinderen

Wageningen doet sinds vorig jaar mee met het actieprogramma ‘Kansrijke Start’. De eerste resultaten worden nu zichtbaar. Wethouder Leo Bosland: “De eerste 1000 dagen van een kind zijn ontzettend belangrijk. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. Daarom hebben we met diverse partijen de handen ineengeslagen. We werken nu nog beter samen. Zo bieden we de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans.”

Goede hulp

Vorig jaar is Wageningen aan de slag gegaan met het actieprogramma ‘Kansrijke Start’. Een gezin kan kwetsbaar zijn door problemen die er spelen zoals relatieproblemen of schulden. De juiste hulp tijdens de eerste 1000 dagen van een kind is belangrijk. Goede hulp op tijd kan voorkomen dat problemen later groter worden, waardoor “zwaardere” hulp nodig is.

Samenwerking

Allerlei organisaties spelen een rol bij een geboorte. Samen denken ze na hoe ze hun zorg het beste op elkaar kunnen laten aansluiten en wie op welk moment de regie neemt naar het gezin. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen goed ondersteund worden. Hierdoor krijgen meer kinderen een kansrijke start. Met ‘Kansrijke Start’ doen diverse organisaties mee zoals de gemeente, verloskundigen, het Startpunt, Solidez, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg (GGD), Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), Buro Nij en Wageningen UR.

Eerste resultaten

Door de versteviging van de samenwerking zien we nu de eerste resultaten:
• Er is sneller hulp voor kwetsbare gezinnen. Wageningse verloskundigen en gynaecologen/verloskundigen vanuit het Ziekenhuis Gelderse Vallei werken sinds kort met een vragenlijst die zwangere vrouwen thuis kunnen invullen. Daar kunnen ze de lijst alleen invullen en voelen ze zich veiliger. Dit is een aanvulling op het intakegesprek bij de verloskundigen. Hiermee hopen verloskundigen kwetsbare zwangere vrouwen eerder in beeld te hebben. Zo kunnen ze hen beter begeleiden.
• Gynaecologen en verloskundigen in Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn beter op de hoogte van de mogelijkheden in Wageningen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zwangere vrouwen met geldzorgen doorverwijzen naar het Startpunt. Ook is het ziekenhuis nu beter op de hoogte van speciale programma’s om ouders te begeleiden in hun ouderschap. Ook voor lokale partners geldt dat zij nu beter op de hoogte zijn welke mogelijkheden er zijn binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei.
• Wanneer nodig kijken verloskundigen samen met het consultatiebureau van de Jeugdgezondheidszorg en de kraamzorgorganisaties naar welke zorg het beste ingezet kan worden tijdens en na de zwangerschap. Zo kunnen ze die op het beste moment inzetten.
• Medewerkers van Inloop Jeugd en Gezin van het Startpunt werken nauwer samen met lokale partners die actief zijn rond de eerste duizend dagen van kinderen in Wageningen. Ook zijn zij beter op de hoogte van de lokale mogelijkheden in Wageningen en weet men elkaar sneller te vinden.

Toekomst

Door nu te investeren in de samenwerking en structurele werkafspraken te maken, weten de verschillende organisaties elkaar beter te vinden. Dit verbetert de zorg voor kinderen nu en in de toekomst.