Bijzonderheden vanaf 5 oktober dienstverlening Startpunt i.v.m. corona

​Bij het Startpunt kunt u tijdens openingstijden terecht als u vragen heeft over uw woonsituatie, welzijn, onderwijs, werk, financiën, zorg, hulp en/of (professionele) ondersteuning. 

Bijzonderheden tijdens uw bezoek

Wij vragen u zoveel mogelijk alleen te komen. Ook vragen wij u een mondkapje te dragen en uw contactgegevens achter te laten als u het Startpunt bezoekt. Huisbezoeken vinden alleen plaats als dat noodzakelijk is en als de gezondheidssituatie van de inwoner dat toelaat. Verder gelden in 't Palet de al eerder vastgestelde coronamaatregelen.