Vrijwilliger palliatieve thuiszorg

Vrijwilligers van de vrijwillige palliatieve thuiszorg zetten zich in voor mensen in hun laatste levensfase. Mede hierdoor kunnen ze thuis worden verzorgd en eventueel ook thuis sterven. Zij doen dit door één of meerdere dagdelen de zorgtaken van de mantelzorger over te nemen. Ze helpen bij wat er nodig is. Ze bieden een luisterend oor en geven praktische en emotionele ondersteuning. Ook waken ze zo nodig ’s nachts bij de zieke.

Meer informatie

Bel met het nummer 06-21960352 of e-mail naar vptz@solidez.nl

Zoeken