Mantelzorgcafé

Het Mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting voor mantelzorgers.

Wat

U legt nieuwe contacten. Er wordt in ontspannen sfeer ervaringen en emoties gedeeld met andere mantelzorgers. Er wordt met elkaar gepraat over een onderwerp. Er wordt iemand uitgenodigd die veel van het onderwerp afweet. Het mantelzorgcafé is er ook voor ontspanning. Er zijn leuke activiteiten zoals een uitstapje of een lunch. Tijdens het mantelzorgcafé is er altijd een medewerker van Mantelzorg Wageningen aanwezig. Zij kan uw vragen beantwoorden.

Wanneer

Bent u mantelzorger in de gemeente Wageningen? Dan bent u van harte welkom bij een Mantelzorgcafé. Deze gratis bijeenkomst is in de middag of op een avond. Zo kunnen werkende mantelzorgers ook komen. Het mantelzorgcafé is 4 keer per jaar. Elke keer is het op een andere plaats in Wageningen.

Aanmelden

Aanmelden kan bij Mantelzorg Wageningen via telefoon 0317-468818 of e-mail  mantelzorgwageningen@solidez.nl

Zoeken