Mantelzorgcafé

Het Mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting voor mantelzorgers.

Wat

U legt nieuwe contacten. Er wordt in ontspannen sfeer ervaringen en emoties gedeeld met andere mantelzorgers. Er wordt met elkaar gepraat over een onderwerp. Er wordt iemand uitgenodigd die veel van het onderwerp afweet. Het mantelzorgcafé is er ook voor ontspanning. Er zijn leuke activiteiten zoals een uitstapje of een lunch. Tijdens het mantelzorgcafé is er altijd een medewerker van Mantelzorg Wageningen aanwezig. Zij kan uw vragen beantwoorden.

Wanneer

Er zijn in het jaar 2019 diverse bijeenkomsten:

5 maart: Bijeenkomst voor ontmoeting en informatie en tips uitwisselen voor mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel.
17 april: 'Een moment voor jezelf''. Koffiedrinken bij Thuis, tijd 10.30 uur
15 mei: Stadswandeling met 't Gilde, tijd 9.30 uur
25 juni: Mantelzorg on Tour, verdere informatie volgt
11 september: Wandeling Tuin architectuur en kunst met 't Gilde

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan bij Mantelzorg Wageningen via telefoon 0317-468818 of e-mail  mantelzorgwageningen@solidez.nl