Mantelzorg

Mantelzorg Wageningen is het aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met mantelzorg. U bent mantelzorger als u langer dan drie maanden voor iemand zorgt. Ook kinderen of jongeren kunnen mantelzorger zijn. Bij Mantelzorg Wageningen kunt u terecht voor vragen over:

• persoonsgebonden budget
• wettelijke regelingen
• combinatie werk en mantelzorg
• vervangende- of respijtzorg
• ziektebeelden en omgang met het verloop van de ziekte
• vakantiemogelijkheden.

Emotionele ondersteuning

Naast informatie en advies, biedt Mantelzorg Wageningen u een luisterend oor. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak maken, dit kan bij u thuis of op ‘t Palet.

Activiteiten

Er wordt ten minste vier keer per jaar een mantelzorgsalon/café georganiseerd. U kunt hier op een ontspannen manier informatie en ervaringen delen. Elk jaar wordt er een ‘Dag van de Mantelzorg’ georganiseerd, net als een weekend weg met mantelzorgers(Respijtweekend). Ook biedt Mantelzorg Wageningen verschillende cursussen aan en is er mogelijkheid voor ondersteuning door een gespreksgroep.

Belangenbehartigen

Loopt het contact met instanties moeizaam? Als u wilt, behartigt de mantelzorgconsulent uw belangen en kan voor u in de bres springen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de landelijke- en regionale ontwikkelingen en activiteiten van Mantelzorg Wageningen? Laat u zich dan registreren als mantelzorger. U ontvangt dan drie à vier keer per jaar de nieuwsbrief.

Informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Mantelzorg Wageningen, via tel. (0317) 46 88 18, 06- 23 03 16 48 of e-mail: mantelzorgwageningen@solidez.nl . U vindt Mantelzorg Wageningen aan de Rooseveltweg 408, 6707 GX in Wageningen.

Mantelzorgcompliment

Zorgt u langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week voor een ziek familielid, vriend of bekende? Dan heeft u misschien recht op het mantelzorgcompliment.

Bezoek en Oppas Service (BOS)

Vrijwilligers van de bos kunnen door hun aanwezigheid de mantelzorger even ontlasten. Ze nemen de zorg een aantal uren per week over, zodat de mantelzorger een paar uur tijd voor zichzelf heeft of even weg kan. Meer informatie? Kom langs bij Mantelzorg Wageningen of bel met tel. (0317) 468 818 of 06 – 230 316 48.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Vrijwilligers van de vptz zetten zich in voor mensen in hun laatste levensfase zodat ze thuis kunnen worden verzorgd en thuis kunnen sterven. Zij doen dit door één of meerdere dagdelen de zorgtaken van de mantelzorger enkele uren over te nemen en te helpen bij wat nodig is. Ze bieden een luisterend oor en geven praktische en emotionele ondersteuning. Ook waken ze zo nodig ’s nachts bij de zieke. Meer informatie? Bel met het nummer 06-21960352 of e-mail naar vptzwageningen@solidez.nl

Netwerkcoach

Mantelzorg Wageningen heeft getrainde vrijwilligers die zijn opgeleid tot netwerkcoach. De netwerkcoach komt gedurende een aantal maanden ongeveer 1 keer per 2 maanden op bezoek. Samen met de netwerkcoach zoekt u naar activiteiten of uitbreiding van uw contacten. Wilt u meer weten? Kom dan langs bij Mantelzorg Wageningen of bel met tel. (0317) 46 88 18 of 06 – 23 03 16 48.

 

Zoeken