Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers zijn belangrijk!  Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers.

Mantelzorgcompliment

De gemeente Wageningen heeft door middel van een enquête geïnventariseerd welke vorm voor het mantelzorgcompliment de voorkeur heeft bij de Wageningse mantelzorgers. Mede op basis van deze enquête hebben is er voor gekozen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende wensen bij de mantelzorgers door twee verschillende mogelijkheden aan te bieden.

  • Individuele financiële bijdrage van €100,-
  • Waardebon ter waarde van € 100.-

Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het Steunpunt Mantelzorg voor de ondersteuning van de mantelzorgers. Dit is nodig omdat er verwacht wordt dat het aantal geregistreerde mantelzorgers zal groeien en er meer vraag zal zijn naar informatie, advies en ondersteuning.

Aanvraag mantelzorgcompliment

Heeft u in 2017 al een compliment aangevraagd en ontvangen? Dan hoeft u voor het jaar 2018 geen aanvraag te doen, wanneer u mantelzorger bent voor dezelfde zorgvrager. Het bedrag wordt in 2018 automatisch op uw rekening bijgeschreven.

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen via dit formulier. Het formulier is ook af  bij het Startpunt ophalen . Let op: de aanvraag moet bij de gemeente gedaan worden waar de zorgvrager woont.

Meer informatie?

Heeft u vragen over neemt u dan contact op met het Startpunt, (0317) 41 01 60 of e-mail naar startpunt@wageningen.nl . Voor overige vragen over Mantelzorg kunt u contact opnemen met het Mantelzorg Wageningen, via tel. (0317) 46 88 18 of e-mail: mantelzorgwageningen@solidez.nl.  U vindt Mantelzorg  Wageningen ook in ’t Palet aan de Rooseveltweg 408a.

Zoeken