Regels om te werken

Als je gaat werken, krijg je te maken met verschillende regels waar je werkgever en jij je aan moeten houden.

Minimumloon

Het minimumloon van jongeren vanaf een bepaalde leeftijd is beslist door de overheid. Jouw baas moet jou dat minimaal betalen als je voor hem gaat werken.

 • Loon 12 jaar of jonger: Als je 12 jaar of jonger bent, mag je nog niet werken. Voor jouw leeftijd bestaat dus geen minimumloon.
 • Loon 13 of 14 jaar: Als je 13 of 14 bent, mag je werken. Er zijn alleen geen regels voor loon bij deze leeftijden. Het minimumloon geldt vanaf 15 jaar. Je zou bijvoorbeeld aan je leidinggevende om het minimumloon van een vijftienjarige kunnen vragen.
 • Loon 15 jaar en ouder: Vanaf je 15e jaar geldt het minimum loon die bij jouw leeftijd hoort. Dat wordt elk jaar wat meer.
 • Vanaf 22 jaar heb je recht op het minimum loon. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Het minimumloon beschermt je tegen een te lage betaling.

Werktijden pauzes en rusttijden

 De regels rondom werktijden, pauzes en rusttijden zijn door de overheid bepaald en vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Het is afhankelijk van je leeftijd welke regels er voor jou gelden over de werktijden, pauzes en rusttijden.

Arbeidsovereenkomst

Als je ergens gaat werken, krijg je vaak een arbeidsovereenkomst. Hierin staan de afspraken vermeld die jouw werkgever met je maakt. De volgende zaken staan vaak beschreven in je arbeidsovereenkomst:

 • Naam en woonplaats van jou en je werkgever
 • Plaats(en) waar je werkt
 • Je functie of het soort werk dat je doet
 • Je brutoloon
 • Datum waarop het contract ingaat
 • Datum waarop het contract afloopt (alleen bij tijdelijk contract)
 • De werkuren per dag of per week
 • Of het een uitzendovereenkomst is
 • Of er een proeftijd van toepassing is en de duur ervan (alleen mogelijk bij contracten die 6 maanden of langer duren).
 • Of er een cao van toepassing is
 • Je opzegtermijn bij ontslag en die van je werkgever
 • Het aantal vakantiedagen
 • Eventuele deelname aan een pensioenfonds

CAO

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) staan afspraken tussen werkgevers en werknemers. Over de hoogte van je loon, je werkrooster, reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering, vakantie en vrije dagen en loondoorbetaling als je ziek wordt. De afspraken in de cao zijn vaak gunstiger voor jou dan de arbeidsvoorwaarden in de wet. Elke sector of (groot) bedrijf heeft een eigen cao. Als je bent aangenomen, vraag dan aan je werkgever welke cao er voor jouw baan geldt. Zoek jij de cao die voor jouw werk geldt? Kijk op de website van Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

 

 

Zoeken