Tegemoetkoming scholieren

Wat is het?

Je wordt 18 jaar en zit in het voorgezet onderwijs? Onder bepaalde voorwaarden kun je een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Je moet dan bijvoorbeeld tussen de 18 en de 30 jaar zijn. Daarnaast hangt het af van de schoolsoort en je nationaliteit. De tegemoetkoming is geen lening maar een gift. Je hoeft het dus niet terug te betalen. De tegemoetkoming is bedoeld bijvoorbeeld voor de kosten van schoolboeken, bus en of trein abonnement, of je lesgeld. Afhankelijk van de inkomsten van je ouders krijg je ook nog een aanvullende toelage.

Meer weten?

Op de website van DUO lees je meer informatie en vraag je met je digid de tegemoetkoming aan.

 

 

Zoeken