Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een bijdrage in de kosten van een studie. De toeslag is bedoeld voor studerende inwoners van Wageningen die wel willen werken. Door een beperking zijn zij niet in staat het minimumloon te verdienen.

Hoe hoog is de toeslag?

De toeslag is een bedrag van 25% van het wettelijk minimumloon per maand dat voor je leeftijd geldt.

Voorwaarden

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je hebt recht op studiefinanciering (volgens de Wet Studiefinanciering 2000) of een tegemoetkoming volgens de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
  • Je vermogen (zoals bijvoorbeeld spaargeld) ligt onder de grens die voor jou geldt
  • Je bent in staat te werken, maar kunt door beperkingen niet het minimumloon verdienen

Hoe lang krijgt u de toeslag

De toeslag wordt voor maximaal zes maanden toegekend.

Wijziging in je situatie
Is er in die periode iets in je situatie gewijzigd bijvoorbeeld je hebt inkomsten uit werk. Of je bent gestopt met de studie? Vraag dan de individuele studietoeslag na een half jaar opnieuw aan.

Niets verandert in je situatie
Is er niets in je situatie gewijzigd? Dan hoeft je de individuele studietoeslag binnen hetzelfde studiejaar niet opnieuw aan te vragen. De gemeente bekijkt dan aan de hand van de gegevens of er opnieuw voor het tweede halve studiejaar studietoeslag wordt toegekend. In het nieuwe studiejaar moet je wel weer zelf een aanvraag doen.

Advies van UWV

Om te beoordelen of je niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, vraagt de gemeente advies bij het UWV. Het kan zijn dat het UWV je uitnodigt voor een onderzoek.

Studietoeslag aanvragen?

  • Vul het formulier  ondertekend in en of vraag de toeslag aan via digiD
  • Stuur het ingevulde formulier op naar Postbus 1, 6700 AA Wageningen, of inleveren bij Publiekszaken, Stadhuis Markt 22.
  • De gemeente neemt binnen 8 weken nadat uw aanvraag is ontvangen een besluit en sturen u hier een brief over. In de beschikking (besluit) staat of de studietoeslag wordt toegekend.

Zoeken