Hulp bij belastingaangifte senioren

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte. De ouderenbonden hebben vrijwilligers die hierbij helpen. Zij zijn hier voor opgeleid om dit op een zorgvuldige en verantwoorde manier te doen. Zij worden ook geschoold in de veranderingen in de belastingregelgeving. Bestaande klanten worden door de invulhulp van het afgelopen jaar gebeld voor een afspraak.

Voorwaarden

  • U dient lid te zijn van één van de ouderenbonden, of u wilt lid worden
  • Het maximale bruto inkomen bedraagt niet meer dan ca €35.000 per jaar voor een alleenstaande en bij een echtpaar €50.000
  • U bent 55 jaar of ouders
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte en tekent hier voor
  • Als vergoeding voor de gemaakte onkosten wordt €12,00 euro per aangifte in rekening gebracht

Machtigingscode

In februari ontvangt u een brief met een machtigingscode van de Belastingdienst. Deze moet u goed bewaren, want de invullers moeten hiermee werken.

Werkwijze

  • De invulhulp maakt een afspraak met u en vult de aangifte bij u thuis in
  • De invulhulp stuurt de aangifte naar de belastingdienst
  • U krijgt een afschrift thuisgestuurd
  • Aansluitend op het invullen van de aangifte wordt zo nodig de huur- en zorgtoeslag op juistheid beoordeeld. Zo nodig verzorgen de invulhulpen ook aanvragen en wijzigingen van deze toeslagen

Aanmelden

  • Aanmelden kan bij de heer J. Drent telefoon 0317-414893 of per e-mail j.drent@planet.nl. Bent u geen lid van de ouderenbond? Of bent u nog jong en heeft u ook hulp nodig bij het invullen? Sociale Raadslieden helpt ook bij het invullen van de aangifte

Aanmelden nieuwe klanten

Nieuwe klanten kunnen zich ook melden bij het Startpunt. Na aan aanmelding stuurt het Startpunt de persoonsgegevens (naam, adres en telefoonnummer) per e-mail naar de coördinator (J. Drent) van het Wageningse team van invulhulpen. U wordt gebeld door de coördinator, die op basis van de gevraagde hulp de nieuwe klant toewijst aan één van de invulhulpen.