Buurt maatschappelijk werk

Het buurtmaatschappelijk werk geeft hulp bij vragen over bijvoorbeeld:

  • Eenzaamheid
  • Rouw en verliesverwerking
  • Huisvesting
  • Financiën en schulden
  • Relatieproblemen
  • Hulp bij echtscheiding en ouderschapsplan

De maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat de maatschappelijk werker niet met anderen over uw situatie mag praten zonder uw toestemming. U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt dus een afspraak maken.

Cursussen

Bij genoeg deelnemers, wordt er een cursus rouwverwerking gegeven. Ook wordt er een cursus gegeven waarin u beter voor u zelf leert opkomen.

Meer informatie

  • Voor een afspraak belt u tijdens het telefonisch spreekuur. Dat kan van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, telefoonnummer 0317- 46 88 25. Een afspraak kan ook bij u thuis plaatsvinden.
  • Via email: buurtmw@solidez.nl of voor vragen over een cursussen email amwgroepswerk@solidez.nl