Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

MELDING DOEN WMO ONLINE 

MELDING DOEN WMO PDF

Herkent u onderstaande vragen? 

Is het lastig voor u  om mee te blijven doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat u een beperking heeft in uw gezondheid? Misschien heeft u vragen of loopt u tegen bepaalde zaken aan? U kunt onder andere bij het Startpunt terecht met de volgende vragen:

  • U vraagt zich af hoe u uw huis schoon kunt houden
  • Hoe houdt u structuur in uw dag of week
  • U zoekt zorg voor uw zieke echtgenoot zodat u meer tijd heeft voor uzelf?
  • Welke aanpassingen zijn er in huis mogelijk nu u minder goed kunt lopen?
  • Hoe vervoert u zich van A naar B nu u niet meer met de auto en OV mag en kan reizen?

Foto wmo moeder met dochter in een rolstoel

Gesprek Startpunt

Heeft u vragen over zo lang mogelijk zelfstandig wonen of meedoen in Wageningen? Lukt dat moeilijk vanwege een ziekte of beperking? U kunt hiervoor een melding doen bij het Startpunt. In een gesprek bespreekt u uw vragen. We kijken samen met u naar oplossingen. We vragen u wat u eventueel zelf kunt oplossen en wat daar voor nodig is. Of wat er bijvoorbeeld lukt met hulp van uw familie en/of vrienden. Als dat niet lukt, kijken we of vrijwillige hulp of een algemene voorziening u kan helpen. Een algemene voorziening is hulp waar geen toekenning (besluitbrief) van de gemeente voor nodig is. 

Verslag

Van het gesprek met het Startpunt wordt een verslag en zo nodig een ondersteuningsplan gemaakt. Hierin staan uw vragen. Waar u tegen aanloopt. Wat u wilt bereiken en wat daar voor nodig is.

Hulp met een besluit van de gemeente 

Heeft u hulp nodig waarvoor een besluit van de gemeente nodig is? Na het gesprek met het Startpunt handelt een WMO consulent uw aanvraag af. Hij/zij neemt eventueel telefonisch contact met u op. De meest passende hulp of een voorziening bij wordt ingezet. Dit heet een maatwerkvoorziening. U krijgt van de consulent met de post een rapport waarin staat welke hulp en/of voorziening er wordt ingezet. Dat rapport heet een maatwerkadvies.. Aan u wordt gevraagd het maatwerkadvies ondertekend terug te sturen. U ontvangt daarna een besluitbrief van de gemeente. De voorziening of de hulp wordt dan ingezet.

Eigen bijdrage WMO

Vanaf 2020 wordt de eigen bijdrage per maand geïnd. Het bedrag is €19,00 per maand. Voor meer informatie en videos met uitleg kijkt u op www.hetcak.nl. Heeft u nog vragen over de eigen bijdrage of betaling dan kunt u via www.hetcak.nl/contact  een berichtje sturen aan het CAK. Ook kunt u bellen met het CAK: 0900-1925

Facturen eigen bijdrage later verstuurd

Lees de nieuwsbrief van het CAK (juli 2020).

Innemen voorzieningen of stopzetten begeleiding

Wordt een voorziening niet meer gebruikt bijvoorbeeld na overlijden of verhuizing? Dan kunt u contact opnemen met het Startpunt om dit door te geven.

Contact met het CAK

Telefonisch is het CAK te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-1925 van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur 

Aanmelding

U kunt een aanmelding doen met digiD . Of door het invullen van het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt  Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.