Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

MELDING DOEN WMO JEUGD PDF

MELDING DOEN WMO JEUGD ONLINE 

Herkent u onderstaande vragen? 

Is het lastig voor u  om mee te blijven doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat u een beperking heeft in uw gezondheid? Misschien heeft u vragen of loopt u tegen bepaalde zaken aan? U kunt onder andere bij het Startpunt terecht met de volgende vragen:

  • U wilt graag naar uw vereniging of op familie of vrienden bezoek gaan?
  • U vraagt zich af hoe u uw huis schoon kunt houden? 
  • Hoe houdt u structuur in uw dag of week?
  • U zoekt zorg voor uw zieke echtgenoot zodat u meer tijd heeft voor uzelf?
  • Welke aanpassingen zijn er in huis mogelijk nu u minder goed kunt lopen?
  • Hoe vervoert u zich van A naar B nu u niet meer met de auto en OV mag en kan reizen?

Foto wmo rolstoel

Gesprek Startpunt

Heeft u vragen over zo lang mogelijk zelfstandig wonen of meedoen in Wageningen? Lukt dat moeilijk vanwege een ziekte of beperking? U kunt hiervoor een melding doen bij het Startpunt. In een gesprek bespreekt u uw vragen. We kijken samen met u naar oplossingen. Vragen u wat u eventueel zelf kunt oplossen en wat daar voor nodig is. Of wat er bijvoorbeeld lukt met hulp van uw familie en/of vrienden. Als dat niet lukt, kijken we of vrijwillige hulp of een algemene voorziening u kan helpen. Een algemene voorziening is hulp waar geen toekenning (besluitbrief) van de gemeente voor nodig is. 

Verslag

Van het gesprek met het Startpunt wordt een verslag en zo nodig een ondersteuningsplan gemaakt. Hierin staan uw vragen. Waar u tegen aanloopt. Wat u wilt bereiken en wat daar voor nodig is.

Hulp met een besluit van de gemeente 

Als uit het gesprek met het Startpunt blijkt dat er hulp nodig is waarvoor een besluit van de gemeente nodig is, dan handelt een WMO consulent uw aanvraag af. Hij/zij neemt eventueel telefonisch contact met u op. De meest passende hulp of een voorziening bij uw situatie wordt ingezet. Dit heet een maatwerkvoorziening. U krijgt van de consulent met de post een rapport waarin staat welke hulp en/of voorziening er wordt ingezet. Dat rapport heet een maatwerkadvies. Aan u wordt gevraagd het maatwerkadvies ondertekend terug te sturen. U ontvangt daarna een besluitbrief van de gemeente. De voorziening of de hulp wordt dan ingezet.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de voorziening, betaalt u in bepaalde gevallen ook een deel van de kosten. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken de eigen bijdrage via de rekentool van het CAK. .

Eigen bijdrage WMO 

Per 1 januari 2019 is een abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat bijna iedereen een lagere eigen bijdrage gaat betalen. Op www.hetcak.nl/wmo2019 vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo in 2019. Via de website kunt u het CAK ook een bericht sturen.

Innemen voorzieningen of stopzetten hulp/begeleiding

Als een voorziening niet meer wordt gebruikt bijvoorbeeld na overlijden of verhuizing, kunt u contact opnemen met het Startpunt om dit door te geven. 

Contact CAK

Telefonisch is het CAK te bereiken via het gratis informatienummer 0800 – 1925 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Aanmelding doen?

Een aanmelding kunt u doen met digid Of door het invullen van het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt  Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.