Zorgen om iemand uit uw omgeving

Wat kunt u zelf doen? Download de signalenkaartSignaleringskaart

Misschien heeft u te maken met iemand die in een zorgelijke situatie zit. Wilt u het gesprek aangaan om uw zorgen uit te spreken? De signalenkaart Bezorgd om iemand uit uw omgeving? kan u hierbij helpen. Deze kaart geeft tips hoe u het gesprek kunt aangaan. En waar u terecht kunt voor hulp.

Startpunt eerste ingang tot hulp

Soms vindt de omgeving van een inwoner dat hulp of zorg wel nodig is omdat er bijvoorbeeld grote risico’s zijn. Terwijl de inwoner zelf geen hulp wil. Voor die inwoners is er bemoeizorg. Komt u in zo'n situatie en lukt het niet om met de persoon in gesprek te gaan maar maakt u zich wel zorgen? Neem dan contact op met het Startpunt. Het Startpunt kan de vraag zelf oppakken of verwijzen naar bemoeizorg.

Wanneer is bemoeizorg mogelijk?

Bemoeizorg is alleen mogelijk bij mensen in zorgwekkende situaties. Zij willen zelf geen hulp of zorg. Bijvoorbeeld omdat zij zelf geen probleem zien. Of omdat zij slechte ervaringen hebben met hulpverleners. Het feit dat mensen zelf geen hulp willen, kan allerlei oorzaken hebben.

Voorbeelden van zorgwekkende situaties

•Iemand verwaarloost zichzelf erg
•Iemand verwaarloost of mishandelt zijn kinderen
•Iemand veroorzaakt veel overlast in de buurt
•Iemand verwaarloost zijn huis en huishouden erg, waardoor er bijvoorbeeld overlast van ongedierte ontstaat

Hoe werkt bemoeizorg?

Bemoeizorg spoort mensen/gezinnen op die uit zichzelf geen hulp vragen of aanvaarden. Ze gaan bij hen langs om het vertrouwen op te bouwen. Ze blijven net zo vaak komen als nodig is. Bemoeizorg kan langdurige begeleiding geven. Ze kunnen ook iemand toe leiden naar de gewone hulpverlening. Een deel van de mensen accepteert uiteindelijk toch hulp.

Veilig thuis

Wilt u melding doen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. U kunt 24/7 per dag contact opnemen met Veilig Thuis