Wonen in een instelling (24 uurs zorg)

Kunt u niet meer thuis wonen? Bijvoorbeeld omdat er altijd toezicht nodig is? Of moet er door ernstige gezondheidsproblemen altijd snel hulp/zorg ter plaatse zijn? Dan is er de mogelijkheid voor 24 uurs zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Meestal wordt deze zorg in een instelling geboden maar soms kan het ook thuis. De wet die dit regelt, heet de Wet langdurige zorg (Wlz).

Foto verpleeghuis oudere man met verzorgende

Aanvraag

Om zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Een indicatie voor de wlz vraagt u aan bij het centrum voor indicatiestelling (ciz). Het ciz levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor de zorg. Wilt u weten bijvoorbeeld hoe u een aanvraag voor zorg uit de wlz kunt doen? Of hoe het ciz een aanvraag beoordeelt? Op de website van het ciz leest u meer informatie. Of download de folder over de Wet Langdurige Zorg (wlz) 

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een wlz indicatie? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE.

Eigen bijdrage

(Bijna) altijd betaalt u een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Voor vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl. Of bel 0800 - 0087.