Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vraagt u zich af of u wel de juiste hulp krijgt? Vindt u het moeilijk om alleen gesprekken te hebben met een zorgverlener of instantie? Er is de mogelijkheid om onafhankelijke ondersteuning van een professional te krijgen. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat los van de gemeente of een andere instantie.

onafhankelijke clientondersteuning

Links-voor Alies de Vries en rechts-achter Marcel Naus (onafhankelijke cliëntondersteuners Wageningen).

Voor wie

Ontvangt u zorg of hulp  van een instantie. Of wilt u dit gaan aanvragen? Dan heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt onafhankelijke cliëntondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn. Iedereen die in Wageningen woont kan hier gratis gebruik van maken.

Wat doet de onafhankelijke cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner helpt bijvoorbeeld met:

 • uitzoeken waar de problemen en mogelijke oplossingen zitten
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er eventueel moet komen
 • de juiste hulp regelen die bij u past
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen zodat er goed wordt samengewerkt
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Voor een persoonlijk verhaal van onafhankelijk cliëntondersteuner Marcel Naus, lees hier het interview over zijn werk in Wageningen

Waarbij krijgt u ondersteuning?

 • Aanmelding voor jeugdhulp
 • Aanmelding bij de Wmo
 • Aanvragen van bijvoorbeeld een Wlz-indicatie
 • Aanvragen van een uitkering uit de Participatiewet (Wajong, bijstand)
 • Gesprekken met instanties bijvoorbeeld over onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.
 • Kiezen van een organisatie of persoon die zorg kan geven
 • Maken van een zorgplan of budgetplan

Voorbereiden gesprek

MEE Veluwe heeft een aantal lijsten gemaakt die u kunnen helpen als u een gesprek heeft. U kunt ze hieronder downloaden door op de linken te klikken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen

Cliëntondersteuning vraagt u aan bij MEE Veluwe of via het Startpunt Wageningen,

Meer informatie en contactgegevens

Website www.meeveluwe.nl
Telefoon: 055-5269200 
E-mail: info@meeveluwe.nl

Lees de  folders