Opnemen van een gesprek

Wilt u een gesprek met de gemeente opnemen? Bijvoorbeeld om het thuis nog een keer af te luisteren? Dat mag, tenzij de gemeente Wageningen zware redenen heeft om het maken van geluidsopnames niet toe te staan. In dat geval biedt de medewerker u een andere mogelijkheid aan. Bijvoorbeeld om aan het einde van het gesprek een samenvatting op te nemen.

Zorgvuldigheid

Wij vragen u zorgvuldig en verantwoordelijk met de door u gemaakte opnamen om te gaan. Het zonder toestemming van de betrokken medewerker delen van opnames kan strafbaar zijn. Het is daarom niet toegestaan om opnames aan andere personen die niet hebben deelgenomen aan het gesprek te verstrekken. Ook is het uitdrukkelijk verboden om opnames te delen via sociale media. Het gesprek mag enkel in de privékring worden beluisterd.

Vragen het gesprek op te nemen

Stiekem opnemen van gesprekken vinden wij niet netjes. Wij vragen u vooraf aan de medewerker, waarmee u een gesprek heeft te vragen of u opnames mag maken. En daarbij aan te geven wat de reden is om de opnames te maken. Daarnaast is het niet toegestaan om te knippen en plakken in een opname. Ook is het niet toegestaan om fragmenten van de opname uit het verband te trekken en hierdoor misleidende informatie te verzamelen. Als u in strijd handelt met het bovenstaande, hebben wij het recht om de eventueel ontstane schade op u te verhalen. Uiteraard gelden bovenstaande regels ook voor de gemeentemedewerkers zelf.