Informatie coronavirus

Hieronder treft u informatie aan over diverse hulpmogelijkheden tijdens de coronacrisis.

Waarvoor kunt u terecht bij Startpunt Wageningen?

​Bij het Startpunt kunt u terecht als u vragen heeft over uw woonsituatie, welzijn, onderwijs, werk, financiën, zorg, hulp en/of (professionele) ondersteuning. Veel vragen worden vanwege het coronavirus telefonisch in behandeling genomen.

Balie weer geopend

De balie van het Startpunt is vanaf woensdag 15 juli weer geopend. U kunt vanaf dan ook weer zonder afspraak binnenlopen met uw vraag. Hier lees u meer informatie over onze werkwijze. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00 uur.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken, klik dan op de link naar de afsprakenbutton. U wordt dan teruggebeld om een afspraak in te plannen.

Bereikbaarheid

Het Startpunt is van maandag tot en met donderdag van 9.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0317-410160.

WhatsApp:  06-22592434
E-mail:  startpunt@wageningen.nl

Advies over uw gezin tijdens de coronacrisis

De huidige thuissituatie kan zorgen voor vragen bij veel kinderen, jongeren, ouders en professionals. Op de websites van het Nederlands Jeugdinstituut en Opvoedinformatie staan bruikbare tips hoe om te gaan met de thuissituatie. Kijk hiervoor op https://www.nji.nl/coronavirus en op www.opvoeden.nl.

Inloop Jeugd en Gezin

Wilt u met een professional praten over uw gezinssituatie? De Inloop Jeugd en Gezin van het Startpunt is op vrijdag van 9.00-13.00 bereikbaar op het telefoonnummer 0317-410160. U kunt dan ook bij het Startpunt zonder afspraak binnenlopen met uw vraag.

​

Veel gestelde vragen over zorg, hulp, welzijn en vervoer
Coronahulp Wageningen

Coronahulp Wageningen blijft bereikbaar tot 1 september
Ruim 500 vrijwilligers en professionals van Coronahulp Wageningen staan klaar voor inwoners die niet de deur uit kunnen of weinig contacten hebben. Ze bieden een luisterend oor, helpen bij klusjes in of om het huis of helpen bij digitale communicatie. Hulp nodig? Tot 1 september is Coronahulp Wageningen bereikbaar via tel.: 0317 - 413088 of mail: coronahulp@welsaam.nl  De vrijwilligers houden zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

 

Belcontact omdat u veel alleen bent

Wilt u met iemand praten, heeft u behoefte aan een luisterend oor of advies? U kunt bellen met

 • Rode Kruis Hulplijn: 070 - 4455 888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 - 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.
 • De Luisterlijn: 0900 0767. Biedt een luisterend oor en is anoniem te bereiken.
 • Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met vrijwilligers te mailen of chatten.
Hulp bij een onveilige thuissituatie

Juist in deze periode is het extra belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben omdat veel vaste structuren wegvallen of anders georganiseerd zijn. Soms hoor of zie je dingen bij mensen in je omgeving waarvan je je afvraagt of het wel goed gaat. Er is bijvoorbeeld veel ruzie, herrie of overlast bij de buren.

Maakt u zich zorgen om iemand uit uw omgeving? Of zit u zelf in een onveilige situatie? U kunt uw zorgen delen met het Startpunt via telefoonnummer 0317-410160.

Bel Veilig Thuis bij huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld kunt u 24/7 bellen met Veilig Thuis telefoon 0800-2000 of kijk op www.veiligthuis.nl

Chatten

Als u met een professional wilt chatten, ga dan naar de website van Moviera U kunt hier anoniem chatten elke werkdag van 14.00-22.00 uur met een professioneel hulpverlener. De chat functie bij Moviera is anoniem, laagdrempelig, snel en geluidloos. De chat van Moviera is geen meldpunt, maar biedt direct online hulp.

Melding huiselijk geweld via uw apotheek

Als u in de apotheek vraagt om een ‘masker 19’ dan is het voor de medewerkers van de apotheek duidelijk dat u hulp nodig heeft. Als u alleen bent, kunt u in een spreekkamer Veilig Thuis bellen. Bent u samen met iemand dan zal de apotheek een melding doen bij Veilig thuis. Deze mogelijkheid maakt het makkelijker om melding te doen van huiselijk geweld als vanuit huis en met de eigen telefoon niet mogelijk is.
 

 

Hulp aan mantelzorgers

Mantelzorg Wageningen helpt om een goede balans te vinden in het zorgen voor uw naaste en voor uzelf. De medewerkers luisteren naar uw verhaal, denken met uw mee. Ze helpen om zorgen te verminderen en hulpvragen op te lossen. Ook als u nog niet geregistreerd bent als mantelzorger kunt u er terecht met uw vragen en zorgen. Elke werkdag van 9.00-17.00 uur is Mantelzorg Wageningen bereikbaar via nummer 06-30674309 of via de mail: mantelzorgwageningen@solidez.nl 
Af en toe worden er huisbezoeken afgesproken. Het besluit hiervoor wordt in overleg met u genomen. Wanneer u zich niet prettig voelt bij dit face to face contact kunt u dat benoemen. Er wordt altijd gecheckt of het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden van elkaar en of beide partijen geen verschijnselen vertonen. Tijdens de zomermaanden zijn wandelgesprekken, gesprekken in de tuin of op het balkon ook mogelijk. Afhankelijk van wat er besproken wordt, makne we een inschatting of dit passend is

 

Informatie zorgaanbieders sociale domein

1. Welke uitgangspunten heeft de gemeente ten aanzien van de zorgverlening aan inwoners?

De gemeente vindt het belangrijk dat het welbevinden van de inwoners die bekend zijn bij hulpverlenende instanties tijdens de coronamaatregelen minimaal stabiel blijft en niet verslechterd. Hierin hebben de hulpverlenende instanties een belangrijke taak en gezamenlijke verantwoordelijkheid om de situatie van hun cliënten te monitoren. Daar waar individuele begeleiding of begeleiding op afstand onvoldoende ondersteuning biedt, moet in overleg met de inwoner en zijn/haar betrokkenen de vorm worden aangepast zodat stabiliteit geborgd blijft. 

2. Wat wordt er van de zorgaanbieder verwacht?

• De zorgaanbieder kent zijn cliënten en weet voldoende van achterliggende problematiek die aanleiding zijn van de ondersteuning.
• De zorgaanbieder is op de hoogte van andere (relevante) betrokkenen en/of hulpverleners bij cliënt
• De zorgaanbieder onderhoudt contact met zijn cliënten en bepaalt in overleg met cliënt en zijn/ haar betrokken netwerk wat een gepaste vorm is om de ondersteuning voor te zetten in deze periode.
• Ook als de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger zelf besluit de dagbesteding niet te bezoeken is het erg belangrijk dat er altijd contact met de cliënt, naasten en zijn mantelzorger plaatsvindt. De keuze om te stoppen met dagbesteding en -opvang mag niet leiden tot een onverantwoorde zorg- of thuissituatie of een forse achteruitgang van gezondheid en/of zelfredzaamheid.

3. Om welke inwoners gaat het?

• Inwoners waar de ondersteuning een cruciaal onderdeel is van een integraal ondersteuningsplan.
• Inwoners  waar risico is op ernstige terugval in geestelijke gezondheid
• Inwoners waar de belasting op de mantelzorger drastisch is toegenomen en overbelasting dreigt.

4. Wat betekent dat in de uitvoering van de ondersteuning?

Naar de inwoners vermeldt bij vraag 3 ziet de gemeente graag extra aandacht uitgaan. De gemeente vraagt extra inspanning van zorgaanbieders om hun situatie draaglijk te houden in deze tijd. Dit betekent onder andere:
• Dat aanbieders van ambulante hulpverlening (her)overwegen of huisbezoeken nodig zijn om de inwoner te ondersteunen.
• Dat zorgaanbieders van dagbesteding hun locatie openstellen voor hun meest kwetsbare cliënten, zo nodig met beschermingsmaatregelen als een mondkapje. Hierbij blijven de richtlijnen van RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis van kracht. Het hebben van corona-gerelateerde klachten is vooralsnog een uitsluitingscriterium om cliënten te ontvangen op locatie.

5. Waar kan ik richtlijnen vinden voor bieden van zorg en ondersteuning in coronatijd? 

Via onderstaande linken vindt u meer informatie over de richtlijnen ten aanzien van zorg en ondersteuning.  

6. Waar is er meer informatie te vinden over vervoer van inwoners van en naar de dagbesteding?

De gemeente heeft een aantal weken geleden gevraagd om de dagbesteging indien mogelijk volgens de richtlijnen weer op te starten. Zeker nu er een versoepeling van de maatregelen en richtlijnen van het RIVM is per 1 juni voor de dagbestedingslocaties. Hier vindt u de protocollen die gelden voor dagbestedingsvervoer.

Hoofdlijnen sectorprotocol dagbestedingsvervoer
Vervoersprotocol Dagbestedingsvervoer in de 15m samenleving

7. Is er informatie over het coronavirus voor specifieke inwonersgroepen en over zorg gerelateerde onderwerpen?

Als u op deze pagina naar onderen scrollt, vindt u informatie over het coronavirus in onder andere eenvoudig Nederlands en voor anderstaligen. Buro Wisselstroom heeft met professionals uit het (zorg) werkveld communicatie materialen beschikbaar gesteld en in dropbox geplaatst die gebruikt en gedeeld kunnen worden. U kunt hier ook uw goede voorbeelden delen.

 

Informatie over corona in eenvoudige taal (video)

Er is veel informatie over corona beschikbaar in eenvoudige taal.

Persconferentie

Diverse filmpjes in eenvoudig Nederlands

 • Een uitgebreid filmpje over het coronavirus in eenvoudige taal vindt u hier corona.steffie.nl
 • Stichting Lezen en Schrijven heeft verschillende filmpjes gemaakt in eenvoudig Nederlands. U kunt ze hieronder zien of kijk op de website www.stichtinglezenenschrijven.nl

 

 

Corona information in other languages

Adjusted services Wageningen

The town hall is open for appointments only. Make an appointment online or by phone via 0317 – 49 29 11.

Telephone accessibility:

Town hall via telephone number 0317 – 492911: Monday to Thursday between 9.00 am and 4.00 pm and Friday between 9.00 am and 1.00 pm.

More Corona information in English

Other languages

You can find information about corona in other languages on the Pharossite

Coronahelpdesk voor statushouders

Statushouders die Arabisch of Tigrinya spreken en vragen hebben over de coronacrisis, kunnen gratis bellen met een landelijke helpdesk via 085-5808800 (elke werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur). Door de helpdesk kunnen hun vragen over corona in eigen taal worden beantwoord.

Coronahulp lijn anderstaligen Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een WhatsApp hulplijn voor anderstaligen. Deze hulplijn is speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet beheersen en daardoor nauwelijks iets meekrijgen van alle ontwikkelingen rondom het coronavrisus. Meer informatie vindt u via deze link.

Persconferentie diverse talen

De laatste persconferentie is in verschillende talen terug te zien. Klik hier voor meer informatie 

Filmpjes GGD uitleg coronavirus in diverse talen

Overige voorlichtingsmaterialen statushouders en asielzoekers

Informatie voor doven en slechthorenden

De Rijksoverheid biedt een deel van haar informatie over het coronavirus aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Heeft u nog vragen? Kijk op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Of bel via de Tolkcontact-app naar 0800-1351. Video's Coronavirus in Nederlands Gebarentaal op rijksoverheid.nl

Informatie voor blinden en slechtzienden

Op de website van de Rijksoverheid  kunt u video's bekijken over het coronavirus, onder meer van persconferenties. De video’s bevatten aanvullende (audio)informatie, speciaal bedoeld voor blinden en slechtzienden

Corona informatie op website gemeente Wageningen

Op de website van de gemeente Wageningen vindt u aanvullende informatie over de volgende onderwerpen:

 • Begraven en cremeren
 • Afval en groen
 • Werk en inkomen
 • Ondernemers, horeca en evenementen
 • Noodopvang kinderen en ouders/verzorgers cruciale beroepen
 • Buitensporten voor kinderen t/m 18 jaar

Klik hiervoor op Alle informatie op wageningen.nl/corona

​

 

​