Onafhankelijke ondersteuning

Vraagt u zich af of u wel de juiste hulp krijgt? Vindt u het moeilijk om alleen gesprekken te hebben met een zorgverlener of instantie? U wilt graag ondersteuning, maar u wilt niet iedereen laten meekijken in uw privé leven.  Er is de mogelijkheid om onafhankelijke ondersteuning van een professional te krijgen. Dit heet cliëntondersteuning.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Ontvangt u zorg of hulp  van een instantie. Of wilt u dit gaan aanvragen? Dan heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner staat u bij en gaat uit van uw situatie. Zodat u verder kan om datgene wat nodig is te bereiken.  De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen en mogelijkheden zitten
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er eventueel moet komen
  • de juiste hulp regelen die bij u past
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Waarbij krijgt u ondersteuning?

  •  u kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld een Wlz-indicatie of jeugdhulp.
  •  bij het doen van een aanvraag voor de Wmo.
  •  bij het aanvragen van een uitkering uit de Participatiewet (Wajong, bijstand)
  •  de cliëntondersteuner kan u helpen bij een gesprek met instanties. Instanties op het gebied van onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.

Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en maken van een zorgplan of budgetplan.

Meer informatie en cliëntondersteuning aanvragen

U kunt cliëntondersteuning bij MEE Veluwe aanvragen via het Startpunt Wageningen, (0317) 41 01 60 of via startpunt@wageningen.nl. Voor meer informatie lees de volgende folders van MEE Veluwe:

 

Zoeken