Rechten

Uw rechten

 • Recht op informatie
  Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
   
 • Inzagerecht
  Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
   
 • Correctierecht
  Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
   
 • Recht van verzet
  Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hunpersoonsgegevens niet meer te gebruiken.
   
 • Recht om vergeten te worden
  In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
   
 • Recht op bezwaar
  Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
   
 • Recht om een klacht in te dienen
  Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen als zij vinden dat er niet zorgvuldig is omgegaan met hun gegevens.