Ontevreden over hoe u bent behandeld?

Klachten

Als u een klacht heeft, dan moet u de klacht indienen bij de organisatie waarover u een klacht heeft. Een klacht over de gemeente, kunt u bij de gemeente indienen. Heeft u een klacht over een organisatie die bijvoorbeeld huishoudelijk hulp levert of waar u voor uw dagbesteding naar toe gaat, dan dient u de klacht in bij die organisatie. Op de website van iedere organisatie staat hoe dat moet. Vanzelfsprekend mag u iemand vragen u hierbij te helpen. U kunt ook bij het Startpunt om hulp vragen.

Klachten over de gemeente

De gemeente heeft speciaal voor haar inwoners klachtencoördinatoren ingesteld voor uw klachten over de gemeente. In deze folder gaat het speciaal over klachten op het gebied van zorg en welzijn, waaronder het Startpunt. De klachtencoördinator daarvoor is de heer J. (Jan) Athmer. Zo willen we het makkelijker voor u maken, om te laten weten dat u ontevreden bent. Ook als u vragen heeft, kunt u dit met hem bespreken. U kunt bij hem ook uw klacht indienen. De klachtencoördinator kunt u bereiken via:
- telefoon (0317) 49 42 450 op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur of
- per email: jan.athmer@wageningen.nl.

Schriftelijk indienen

Wanneer u direct een klacht digitaal wilt indienen, kan dat via het  klachtenformulier op de gemeentelijke website www.wageningen.nl. U kunt ook een brief sturen. Omschrijf daarin zo duidelijk mogelijk wat de klacht is. Verder moet uw naam, adres en ondertekening erin staan. U kunt uw brief sturen naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. U kunt uw brief ook afgeven op het Stadhuis, Markt 22 te Wageningen.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Als u een officiële klacht heeft ingediend, stelt de klachtencoördinator degene waarover uw klacht gaat,  op de hoogte. Hij vraagt deze persoon vervolgens om een mondelinge toelichting op uw klacht. Natuurlijk stelt de klachtencoördinator u ook in de gelegenheid om een mondelinge toelichting op uw klacht te geven.  U gaat dan in gesprek met iemand die niet betrokken was bij de zaak waarover uw klacht gaat. Dat is ook de persoon die de klacht inhoudelijk mag afhandelen. Soms zal de coördinator proberen om in een gesprek met u en een betrokken afdeling of medewerker tot een oplossing te komen. De gemeente moet uw klacht binnen zes weken na ontvangst afhandelen. U krijgt het resultaat van het klachtenonderzoek via een brief thuisgestuurd. Bent u het niet eens met het resultaat van het onderzoek, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag, http://www.nationaleombudsman.nl/.

Onafhankelijke vertrouwenspersonen

Misschien heeft u te maken met ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld. Of met ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Dan is het goed om te weten dat er vertrouwenspersonen zijn. Deze vertrouwenspersonen kunnen u helpen in uw situatie. Er is een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet en een vertrouwenspersoon voor de jeugd.

 

Zoeken