Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Zolang mogelijk zelfstandig wonen en actief meedoen in de maatschappij. Dat is waar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor staat.

Herkent u deze vragen?

  • U wilt graag naar uw vereniging of op familie of vrienden bezoek gaan?
  • Hoe houdt u uw huis schoon?
  • Hoe houdt u structuur in uw dag of week?
  • U zoekt zorg voor uw zieke echtgenoot zodat u meer tijd heeft voor uzelf?
  • Welke aanpassingen zijn er in huis mogelijk nu u minder goed kunt lopen?

Gesprek

Heeft u vragen over zo lang mogelijk zelfstandig wonen of meedoen in Wageningen? Lukt dat uzelf niet vanwege een ziekte of beperking? U kunt hiervoor een aanmelding doen bij het Startpunt. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek. U bespreekt hierin uw vragen of de dingen waar u tegen aanloopt en hoe zelfredzaam u bent. En van wie u eventueel al hulp krijgt. We kijken samen met u naar oplossingen. Vragen u wat u eventueel zelf kunt oplossen. Of wat er lukt met hulp van uw familie en/of vrienden. Als dat niet lukt, kijken we of vrijwillige hulp of een algemene voorziening u kan helpen. Een algemene voorziening is hulp waar geen toekenning (besluitbrief) van de gemeente voor nodig is. Geeft dit geen oplossing voor uw probleem? Dan kan er hulp met een toekenning (besluitbrief) van de gemeente worden aangevraagd.

Verslag en hulp

Van het gesprek met het Startpunt wordt een verslag en zo nodig een ondersteuningsplan gemaakt. Hierin staan uw vragen in. Waar u tegen aanlopt. Wat u wilt bereiken en wat daar voor nodig is. Als er hulp nodig is met een besluit van de gemeente, dan handelt de de WMO consulent uw aanvraag af. Hij/zij neemt eventueel telefonisch contact met u op. De meest passende hulp of een voorziening bij uw situatie wordt ingezet. Dit heet een maatwerkvoorziening. U krijgt van de wmo consulent met de post een rapport waarin staat welke hulp en/of voorziening er wordt ingezet. Dat rapport heet een maatwerkadvies. Aan u wordt gevraagd het maatwerkadvies ondertekend terug te sturen. U ontvangt daarna een besluitbrief van de gemeente. De voorziening of de hulp wordt ingezet.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de voorziening, betaalt u in bepaalde gevallen ook een deel van de kosten. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken de eigen bijdrage via de rekentool van het CAK. . Heeft u vragen over de eigen bijdrage wmo? Bel dan naar 0800-1925.

Aanmelding doen?

Wilt u een aanmelding doen voor hulp of een voorziening? Dit kan met digid of door het invullen van het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.

 

 

Zoeken