Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Herkent u deze vragen?

  • U wilt graag naar uw vereniging of op familie of vrienden bezoek gaan?
  • Hoe houdt u uw huis schoon?
  • Hoe houdt u structuur in uw dag of week?
  • U zoekt zorg voor uw zieke echtgenoot zodat u meer tijd heeft voor uzelf?
  • Welke aanpassingen zijn er in huis mogelijk nu u minder goed kunt lopen?

Gesprek Startpunt

Heeft u vragen over zo lang mogelijk zelfstandig wonen of meedoen in Wageningen? Lukt dat moeilijk vanwege een ziekte of beperking? U kunt hiervoor een aanmelding doen bij het Startpunt. Er wordt dan een afspraak gemaakt. U bespreekt hierin uw vragen of de dingen waar u tegen aanloopt en hoe zelfredzaam u bent. Van wie u eventueel al hulp krijgt. We kijken samen met u naar oplossingen. Vragen u wat u eventueel zelf kunt oplossen. Of wat er lukt met hulp van uw familie en/of vrienden. Als dat niet lukt, kijken we of vrijwillige hulp of een algemene voorziening u kan helpen. Een algemene voorziening is hulp waar geen toekenning (besluitbrief) van de gemeente voor nodig is. Van het gesprek met het Startpunt wordt een verslag en zo nodig een ondersteuningsplan gemaakt. Hierin staan uw vragen in. Waar u tegen aanloopt. Wat u wilt bereiken en wat daar voor nodig is.

Verslag en hulp

Als er hulp nodig is met een besluit van de gemeente, dan handelt de de WMO consulent uw aanvraag af. Hij/zij neemt eventueel telefonisch contact met u op. De meest passende hulp of een voorziening bij uw situatie wordt ingezet. Dit heet een maatwerkvoorziening. U krijgt van de consulent met de post een rapport waarin staat welke hulp en/of voorziening er wordt ingezet. Dat rapport heet een maatwerkadvies. Aan u wordt gevraagd het maatwerkadvies ondertekend terug te sturen. U ontvangt daarna een besluitbrief van de gemeente. De voorziening of de hulp wordt ingezet.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de voorziening, betaalt u in bepaalde gevallen ook een deel van de kosten. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken de eigen bijdrage via de rekentool van het CAK. .

Eigen bijdrage WMO per 1 januari 2019

Per 1 januari a.s. wordt een abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat bijna iedereen een lagere eigen bijdrage gaat betalen. Het CAK stuurt alle inwoners met een Wmo voorziening in december een brief waarin staat wat dit voor hen betekent. Op www.hetcak.nl/wmo2019 vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo in 2019. Via de website kunt u het CAK ook een bericht sturen.

Contact CAK

Telefonisch is het CAK te bereiken via het gratis informatienummer 0800 – 1925 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Aanmelding doen?

Wilt u een aanmelding doen voor hulp of een voorziening? Dit kan met digid of door het invullen van het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.