Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener, een zzp'er of een mantelzorger. Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Verschil zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener hoe u zorg krijgt. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf en hebt u dus de vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Hoe verloopt uw aanmelding

  • U vult een aanmeldformulier in voor de WMO. Voor een aanvraag voor jeugd vult u het aanmeldformulier jeugd in.
  • Als u nieuw bent bij het Startpunt dan heeft u een breed vraagverhelderingsgesprek met een medewerker van het Startpunt. Hierin bespreekt u uw vragen. De mogelijkheid voor een PGB kunt u hier aangeven. Van dit inventariserende gesprek wordt een verslag gemaakt.
  • U dient hierbij zelf een plan van aanpak PGB in. Hierin verwoord u waarom u een PGB wilt, wat u daarmee wilt bereiken en wat daar voor nodig is.
  • Een medewerker van de WMO of jeugd bekijkt vervolgens of en welke maatwerkvoorziening wordt toegekend en of u voldoet aan de voorwaarden van een PGB. U krijgt hiervan een ondersteuningsplan thuisgestuurd met daarin het voorgestelde maatwerkadvies. U dient dit ondersteuningsplan ondertekend terug te sturen.
  • Als het ondersteuningsplan ondertekend retour is, onvangt u een beschikking met daarin de hoogt van uw PGB budget.

Voorwaarden

  • U hebt een indicatie op basis van de Jeugdwet of Wmo
  • U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen. Staat u onder bewindvoering, dan is het pgb wellicht geen goede optie
  • De zorg die u inkoopt, sluit aan bij het ondersteuningsplan of plan van aanpak dat is gemaakt
  • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen voor jeugdhulpverleners die zorg leveren. Uw contactpersoon informeert u hierover.

Afspraak maken

U kunt het beste een afspraak maken met een medewerker van het Startpunt. Een afspraak maken kan telefonisch via 0317- 41 01 60, e- mail startpunt@wageningen.nl , of binnenlopen op Rooseveltweg 408a te Wageningen.

 

Zoeken