Wat is een pgb

Als u een toekenning (voorheen indicatie) heeft voor hulp/zorg vanuit de jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo), dan zijn er twee manieren om de zorg te regelen namelijk in zorg in natura (zin) en persoonsgebonden budget (pgb).

Verschil zorg in natura en pgb

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt u een geldbedrag om de zorg te betalen. U regelt dan zelf uw zorg of ondersteuning. U koopt de zorg in van een professionele zorgverlener, een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of een mantelzorger. U regelt dan alles zelf. Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar. Met een pgb heeft u meer vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. Het besluit om te kiezen voor een pgb neemt u altijd samen met de wmo- of jeugdconsulent.

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een organisatie of persoon die een contract heeft met de gemeente. Zoals een organisaties die thuisbegeleiding, dagbesteding biedt of hulp bij het huishouden geeft.

Voorwaarden pgb

 • U heeft een toekenningsbrief van de gemeente vanuit de Jeugdwet of Wmo. Hierin staat op welke zorg u recht heeft
 • U bent in staat zelf het budget te beheren. Als niet zeker is of u dat kunt, dan kan een aanvraag voor een pgb afgewezen worden
 • U bent in staat om zelf zorg in te kopen en zorgverleners aan te sturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen
 • De zorg die u inkoopt, sluit aan bij het ondersteuningsplan of plan van aanpak pgb dat door u is gemaakt
 • Voor professionele hulp en ondersteuning met pgb gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor de hulp en ondersteuning die de gemeente inkoopt. Ga voor meer informatie naar de kwaliteitseisen
 • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden extra eisen voor hulpverleners die de zorg geven. Uw contactpersoon informeert u hierover
 • Als het pgb niet volgens de afspraken wordt besteed, dan kan het geld worden teruggehaald

Aanmelding pgb

Bent u nog niet bekend?
Bij een nieuwe aanmelding heeft u eerst een gesprek met een medewerker van het Startpunt. Maak hiervoor een afspraak of loop binnen op Rooseveltweg 408a te Wageningen. De mogelijkheid voor een pgb kunt u dan aangeven. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Als u na dit gesprek besluit om een aanvraag te doen voor ondersteuning of een voorziening, dan  wordt het verslag naar een jeugd of WMO consulent gestuurd. Die neemt uw aanvraag verder in behandeling.

Bent u al bekend?
Heeft u het afgelopen jaar contact gehad met een jeugd- of wmoconsulent en is uw situatie daardoor al bekend? Dan verloopt uw aanmelding direct via een jeugd-of wmo consulent. Zie hieronder de werkwijze

Vervolg

 • Op basis van de beschikbare gegevens beoordeelt een jeugd- of wmo consulent of u voldoet aan de voorwaarden voor een pgb
 • U ontvangt van de jeugd- of wmo consulent een ondersteuningsplan. Aan u wordt gevraagd dit te ondertekenen en terug te sturen.
 • U ontvangt daarna een toekenningsbesluit met daarin de hoogte van uw pgb budget.
 • U houdt vanaf dat moment zelf een administratie bij ten aanzien van het pgb. U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met de hulpverleners. U legt  financiële verantwoording af naar de SVB. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.

 

 

 

Zoeken