Verlenging toekenning WMO

Heeft u een besluitbrief (toekenning) voor hulp en/of ondersteuning van de gemeente en loopt dit binnenkort af? Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of begeleiding of dagbesteding? Als u dit wilt voortzetten dan is het belangrijk dat u dit optijd meldt bij het Startpunt.

Wanneer

Het beste is om uw melding zes weken van tevoren te doen. Dus 6 weken voordat de toekenning afloopt. Het is anders niet zeker dat het op tijd kan worden afhandeld. Dat kan dus gevolgen hebben voor de inzet van uw hulp/ondersteuning.

Hoe

Voor verlenging is een volledig ingevuld ondersteuningsplan nodig. Dit kunt u eventueel samen met uw begeleider doen. Het formulier vraagt u op via wmo@wageningen.nl. Voor verlenging van de hulp bij het huishouden vult u een meldingsformulier WMO in. Inleveren kan bij het Startpunt of versturen naar Gemeente Wageningen, team Sociale Dienstverlening, Postbus 1, 6700 AA Wageningen.

Meer informatie

Neem contact op met het Startpunt.