Verlenging toekenning WMO

Heeft u een toekenning van de gemeente en loopt deze binnenkort af? Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of begeleiding of dagbesteding? Als u dit wilt voortzetten dan is het belangrijk dat u dit optijd meldt bij het Startpunt.

Wanneer

Het beste is om uw melding zes weken voordat uw toekenning afloopt te doen. Wanneer u de melding voor verlenging niet optijd inlevert, is het niet zeker dat het op tijd kan worden afhandeld. Dat kan dus gevolgen hebben voor de inzet van uw hulp/ondersteuning.

Hoe

Om uw vraag voor verlenging van begeleiding of dagbesteding goed te beoordelen, is een volledig ingevuld ondersteuningsplan nodig. Dit kunt u eventueel samen met uw begeleider doen. Het formulier vraagt u op via wmo@wageningen.nl. Voor verlenging van de hulp bij het huishouden vult u een aanmeldformulier WMO in. Inleveren kan bij het Startpunt of versturen naar Gemeente Wageningen, team Sociale Dienstverlening, Postbus 1, 6700 AA Wageningen.

Meer informatie

Neem contact op met het Startpunt.

NB: Een toekenning werd vroeger een indicatie genoemd.

 

Zoeken