Nieuwe indicatie aanvragen voor begeleiding of dagbesteding

Heeft u een indicatie voor begeleiding of dagbesteding en loopt deze af? Als u uw begeleiding wilt houden dan kunt u bij de gemeente Wageningen een aanvraag indienen voor voortzetting van uw begeleiding.

Aanvraag

Wij adviseren u dit minimaal zes weken voor het aflopen van uw huidige indicatie te doen. Wanneer u de aanvraag voor verlenging niet tijdig indient, kan er niet gegarandeerd worden dat uw aanvraag op tijd behandeld is.

Voor het indienen van de aanvraag kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen verzoeken wij u om een kort verslag mee te sturen van uw begeleiding tot nu toe.

Na het indienen van de aanvraag wordt er contact met u opgenomen door een Wmo consulent. Die zal u informeren over de verdere procedure.

 

Meer informatie en vragen
 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Startpunt. U kunt binnenlopen bij het Startpunt, Rooseveltweg 408a, op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Of u kunt telefonisch contact opnemen via (0317) 41 01 60 of via e-mail startpunt@wageningen.nl.

Zoeken