Verlenging hulp bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding

Heeft u een toekenning voor hulp bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding en loopt deze af? Als u de hulp en begeleiding wilt houden dan kunt u bij de gemeente Wageningen een melding doen voor voortzetting hiervan.

Melding

Wij adviseren u dit minimaal zes weken voor het aflopen van uw huidige toekenning te doen. Wanneer u de melding voor de verlenging niet tijdig indient, kan er niet gegarandeerd worden dat uw melding op tijd is afhandeld.

Hoe

U kunt gebruik maken van het aanmeldformulier. Om uw melding voor begeleiding of dagbesteding goed te beoordelen verzoeken wij u om een kort verslag mee te sturen van uw begeleiding tot nu toe. Na het indienen van de melding wordt er contact met u opgenomen door een Wmo consulent informeert u over de verdere procedure.

 

Meer informatie en vragen
 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Startpunt. U kunt binnenlopen bij het Startpunt, Rooseveltweg 408a, op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Of u kunt telefonisch contact opnemen via (0317) 41 01 60 of via e-mail startpunt@wageningen.nl.

Zoeken