Hulp nodig? Verwijzing niet altijd nodig!

Heeft u kortdurende, lichte hulp of begeleiding nodig vanuit de Wmo 2015 of de Jeugdwet? Dan hoeft u hiervoor niet altijd een verwijzing te hebben van bijvoorbeeld de huisarts of toestemming van de gemeente.

Voor bijvoorbeeld een training sociale weerbaarheid, opvoedingscoaching voor gezinnen, gesprekken met een kindercoach of begeleiding bij dagelijkse handelingen (zoals de administratie, koken, boodschappen doen) kunt u zichzelf melden bij een door de gemeente geselecteerde zorgaanbieder. Meer informatie over welkehulp/begeleiding onder deze ‘vrij toegankelijke hulp' valt vindt u in de lijst  met alle gecontracteerde aanbieders in Wageningen.

Spelregels

Aan het gebruik van de vrij toegankelijke hulp zijn een aantal voorwaarden verbonden, zoals:

  • De behandeling mag maximaal 12 uur duren
  • De zorg wordt geleverd door een door de gemeente aangewezen zorgaanbieder
  • Per inwoner mag maximaal 1 zelfde soort traject worden gevolgd per jaar;
  • Alleen inwoners van Wageningen mogen gebruik maken van de vrij toegankelijke hulp.

Meer informatie over de spelregels. De zorg wordt u kosteloos aangeboden.

Meer dan 12 uur nodig?

Wanneer u denkt dat u meer dan 12 uur nodig heeft dan kunt u verlenging aanvragen. Dit gaat via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of via de Jeugdhulp.

Omdat het hier gaat om hulp via een beschikking, dus niet vrij toegankelijk, kan de aanvraag een aantal weken duren. Vraag het daarom op tijd aan.

Op tijd hulp bieden

“Voorkomen is beter dan genezen”, dat is precies waarom de gemeente Wageningen deze zorg aanbiedt. Door op tijd lichte hulp in te schakelen, kunnen grote(re) problemen worden voorkomen waardoor zware zorg minder nodig is.

Vragen? Ga naar het Startpunt!

Heeft u vragen? Kom langs bij of bel met het Startpunt, Rooseveltweg 408a. U kunt ook bellen met tel. (0317) 41 01 60. Het Startpunt is geopend op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Zoeken