Zorgen om iemand uit uw omgeving

Misschien heeft u in uw omgeving te maken met iemand waarvan u vindt dat deze persoon hulp of ondersteuning hard nodig heeft. Maar de persoon waarom het gaat, wil zelf geen hulp. De omgeving denkt dat hulp of zorg wel nodig is omdat er risico’s zijn. Bemoeizorg is een vorm van hulp die gericht is op mensen die zelf geen hulp of zorg willen.

Wanneer is bemoeizorg mogelijk?

Bemoeizorg is mogelijk bij mensen in zorgwekkende situaties. Zij willen zelf geen hulp of zorg. Bijvoorbeeld omdat zij zelf geen probleem zien. Of omdat zij slechte ervaringen hebben met hulpverleners. Het feit dat mensen zelf geen hulp willen, kan allerlei oorzaken hebben.

Voorbeelden van zorgwekkende situaties zijn:

•Iemand verwaarloost zichzelf erg
•Iemand verwaarloost of mishandelt zijn kinderen
•Iemand veroorzaakt veel overlast in de buurt
•Iemand verwaarloost zijn huis en huishouden erg, waardoor er bijvoorbeeld overlast van ongedierte ontstaat

Hoe werkt bemoeizorg?

Bemoeizorg spoort mensen/gezinnen op die uit zichzelf geen hulp vragen of aanvaarden. Ze gaan bij hen langs om het vertrouwen op te bouwen. Ze blijven net zo vaak langskomen als nodig is. Bemoeizorg kan zelf langdurige begeleiding geven. Ze kunnen ook iemand toe leiden naar de gewone hulpverlening. Een deel van de mensen aanvaardt uiteindelijk toch hulp.

Vragen over bemoeizorg?

Maakt u zich zorgen om iemand die u kent die zelf geen hulp vraagt? Neem dan eerst contact op met het Startpunt. Van daaruit wordt bepaald of het Startpunt zelf actie onderneemt of dat zij bijvoorbeeld het team bemoeizorg inschakelen.