Wijkverpleging

Verpleging en thuiszorg thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geld hiervoor geen eigen risico. De wijkverpleegkunde bekijkt samen met u en eventueel uw huisarts welke zorg u precies nodig heeft.

Wijkverpleging aanvragen

Heeft u 24 uurszorg nodig of wijkverpleging? In veel gevallen valt dit niet onder de WMO. Voor 24 uurszorg kunt u terecht bij het CIZ. Voor wijkverpleging neemt u contact op met de diverse thuiszorgorganisaties.

Zoeken