24 uurs zorg

Kunt u niet meer thuis wonen? Bivoorbeeld omdat er altijd toezicht nodig is? Of moet er door ernstige gezondheidsproblemen altijd snel hulp/zorg ter plaatse zijn? Dan is er de mogelijkheid voor 24 uurs zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Meestal wordt deze zorg in een instelling geboden maar soms kan het ook thuis. De wet die dit regelt, heet de Wet langdurige zorg (Wlz).

Aanvraag

Om zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. Een indicatiebesluit voor de Wlz vraagt u aan bij het centrum voor indicatiestelling (CIZ). Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor de zorg.

Via uw aanvraag in 4 stappen leest u:

  • Hoe u een aanvraag voor zorg uit de Wlz kunt doen.
  • Hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt
  • Wat er daarna gebeurt.

Eigen bijdrage

(Bijna) altijd betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl. Of bel 0800 - 0087.