Vertrouwenscontactpersoon bij ongewenst gedrag

Voor sportverenigingen, culturele organisaties en stichtingen.

Wij zijn Machteld Speets en Machteld Vos de Wael, de 2 vertrouwenscontactpersonen ten behoeve van Wageningse (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen die hierin zelf niet kunnen voorzien. Bij ons kunt u terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag.

Waarover

Het kan gaan om:
• Ongewenst (seksueel) gedrag
• Pesten en gepest worden, discriminatie
• Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort
• Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als vertrouwenscontactpersonen luisteren we naar uw verhaal. We helpen u zoeken naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. We begeleiden het proces waarin uzelf actie onderneemt. Het gesprek is vertrouwelijk. U belt of mailt hiervoor naar vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl

 vertrouwenspersoon machteld Speets en Machteld Vos de Wael


 

 

 

 

 

 

 

Machteld Speets                    Machteld Vos de Wael