Klankbord- uur GGZ

Heeft u zelf een psychisch probleem of iemand in uw naaste omgeving? De Klankbordgroep GGz Wageningen (Kbg) behartigt de belangen van mensen die leven met een GGz-beperking en hun familie, op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De Kbg houdt nu maandelijks een klankbord-uur in het Startpunt voor iedereen die vragen heeft, signalen door wil geven, wil praten of geïnformeerd wil worden. Loop gerust eens binnen op het klankbord- uur om uw vragen te stellen, iedereen is welkom!

Tijd en locatie

Elke tweede vrijdag van de maand in het Startpunt van 11.00 tot 13.00 uur.

Ervaringsdeskundigen

Als ervaringsdeskundigen weten de leden van de klankbordgroep wat er in het dagelijks leven goed gaat en op welke terreinen nog knelpunten opgelost moeten worden. De Kbg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Wageningen en informeert burgers. de WMO- WI adviesraad, de politek en verder iedereen die vragen heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Klankbordgroep GGz Wageningen via 06 19 92 68 68 of via info@klankbordgroepggz.nl. Ook kunt u hun website of de folder bekijken.

 

Zoeken