Cliëntenraad Samenleving Wageningen

Iedere gemeente in Nederland is verplicht mensen te laten meedenken en praten over het gemeentelijk beleid dat gaat over sociale zaken en welzijn van inwoners. De gemeente Wageningen heeft hiervoor voor een cliëntenraad. Een cliëntenraad is een onafhankelijke raad.  De cliëntenraad bestaat uit personen die zelf cliënt zijn bij de gemeente en personen uit diverse maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het welzijn van de mensen in Wageningen. De clientenraad behartigt belangen van alle inwoners van Wageningen als het gaat om sociale zaken zoals; zorg en ondersteuning en mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering.

Inloopcafé

Als u cliënt bent van de gemeente Wageningen, bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering heeft, of ondersteuning krijgt vanuit de WMO, dan is de cliëntenraad benieuwd naar uw ervaringen en mening. Vaak wordt in kleinere groepen gepraat over verschillende onderwerpen.

Meer informatie

Via de website vindt u meer informatie over de Cliëntenraad Samenleving Wageningen

 

 

 

Zoeken