Fasen schulddienstverlening

Intake

U wordt uitgenodigd voor een gesprek. U wordt gevraagd een aantal stukken voor het 1e gesprek met de consulent in te leveren. Is uw probleem en de oorzaak duidelijk? Is alle informatie verzameld? Dan is de intake klaar. In een Plan van Aanpak staat uw hulpvraag en de gemaakte afspraken. Soms stopt hier de schuldhulpverlening omdat u weer overzicht heeft, en voldoende ruimte in uw inkomen om de schulden zelf te regelen. Soms volgt hierna een nieuwe fase die de 'stabilisatiefase' heet.

Stabilisatie

In de stabilisatiefase wordt u begeleid om uw leven weer op orde te krijgen. Het is afhankelijk van uw situatie waaraan wordt gewerkt. Soms moet eerst uw inkomen op orde worden gebracht. Bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen. Of door (meer) te gaan werken. Komen uw financiële problemen door een ander probleem? Bijvoorbeeld door een verslaving? Dan wordt u in contact gebracht met een organisatie die u daarbij kan helpen. Lukt het niet om met hulp het beheer over uw financiën weer uit te voeren? Dan neemt schulddienstverlening het tijdelijk over. Dit betekent dat uw inkomen niet meer naar uw eigen bankrekening gaat, maar naar de beheerrekening. Van de beheerrekening worden vaste lasten betaald. Een afgesproken bedrag om van te leven wordt op uw huishoud geldrekening gestort. Over het geld op deze rekening kunt u zelf beschikken. Als er financiële ruimte is, wordt gekeken of er een betalingsregeling met de schuldeisers kan worden afgesproken.

Schuldregeling

Is de financiële en thuissituatie stabiel en zijn uw schulden problematisch? Dan start de schuldregeling. Alle schuldeisers worden aangeschreven met de vraag om te stoppen met incasso-acties en het opleggen van rente. Hiermee wordt voorkomen dat de schuld groter wordt. Ook vragen we hoe groot de schuld precies is. Staan alle schulden op een rij? Dan sturen we dit overzicht naar u. Bent u het hiermee eens, dan stuurt u het ondertekend terug. Daarna gaat er een voorstel naar alle schuldeisers over het terugbetalen van uw schulden. Zijn alle schuldeisers akkoord? Dan gaan we door met de schuldregeling. Als één of meer schuldeisers niet mee willen werken, dan kunnen we een beroep doen op de wettelijke schuldsanering (WSNP). De rechter beslist dan of u wordt toegelaten tot de schuldsanering.