Spreekuur politie in het Startpunt

Eenmaal in de veertien dagen is er een spreekuur van de politie in het Startpunt. De wijkagenten van Wageningen zijn dan aanwezig. U kunt dan binnenlopen voor advies. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de veiligheid in uw wijk. Of wilt u bijvoorbeeld weten wat de politie kan doen aan bepaalde ongewenste situaties? Ervaart u bijvoorbeeld overlast? Vermoedt u dat er vanaf een bepaald adres criminele activiteiten plaatsvinden? Is er sprake van onveilige verkeerssituatie in uw wijk? Dan kunt u bij het spreekuur terecht. De agent geeft advies en voorlichting over veiligheid in uw omgeving. Hij bespreekt met u wat er eventueel aan de ongewenste situatie gedaan kan worden.
 

Wanneer     In de even weken op dinsdag
Plaats          Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a
Tijd              13.00-14.00

Aangiftes

  • Aangiftes worden niet opgenomen tijdens het spreekuur. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 0900-8844.
  • Eenvoudige aangiftes kunt u hier doen.