Werkconferentie Goed leven met dementie, doe je samen

Deze werkconferentie gaat over het realiseren van passende ondersteuning voor het dagelijks leven voor mensen met dementie en hun naasten. Centraal staat het eigen verhaal van mensen met dementie en hun naasten. Wat is voor hen belangrijk in het dagelijks leven? Hoe realiseren we passende ondersteuning voor mensen met dementie en hun omgeving.

Voor wie?

Inwoners in de gemeente Wageningen, Renkum en of Ede met beginnende dementie en hun naasten, sociaal werkers, beleidsmedewerkers, WMO consulenten, POH ouderen, verzorgenden, welzijnswerkers, ouderenadviseurs, casemanagers, vrijwilligers, bestuurders of managers.

Door wie

Deze werkconferentie wordt georganiseerd door het Odensehuis in verband met het 5 jarig jubileum. Deze conferentie wordt georganiseerd samen met de netwerkpartners.

Wanneer

Vrijdag 20 april van 9.30-13.30 uur in het WICC

Overige informatie

Zoeken